Facebook Google+ Twitter

Skąd organizacje mają pieniądze? Jak nimi zarządzają?

  • Źródło: ngo.pl
  • Data dodania: 2008-08-28 18:18

Pogłębia się rozwarstwienie sektora. Mniej zamożne organizacje dysponują środkami podobnymi do tych z 2005 roku. Zamożniejsze znacznie większymi.

W 2005 roku 5 proc. najbogatszych organizacji dysponowało rocznymi przychodami przekraczającymi 700 tys. zł, w 2007 było to już ponad 1,3 mln zł.

Podstawowe dane o finansach organizacji pozarządowych

JAKIE SĄ PRZYCHODY ORGANIZACJI?

· Co piąta organizacja ma przychód nie przekraczający 1 tys. zł.
· Przychody 23 proc. procent organizacji w roku 2007 nie przekroczyły 10 tysięcy zł.
· 35 proc. organizacji miało przychód między 10 a 100 tys. zł.
· 16 proc. organizacji miało przychód między 100 tys. a 1mln. zł
· Przychodem przekraczającym 1 mln zł dysponowało 5,7% organizacji.

SKĄD ORGANIZACJE MAJĄ PIENIĄDZE?

Źródła przychodów, z których w 2007 roku korzystał największy procent organizacji to: składki członkowskie (65 proc.), źródła samorządowe (57 proc.), darowizny od osób fizycznych (41 proc.), darowizny od instytucji i firm (43 proc.) i źródła rządowe (25 proc.). W ogólnej kwocie przychodów sektora lawinowo rośnie udział środków publicznych (krajowych i zagranicznych) z 33 proc. do 56 proc. w 2007. Dzieje się tak po części ze względu na dostęp do środków europejskich.

JAKA CZĘŚĆ ORGANIZACJI PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ LUB GOSPODARCZĄ?

W 2008 roku 19 proc. organizacji zadeklarowało, że prowadzi działalność odpłatną nie dla zysku. Oznacza to wzrost od 2006 roku (14,7 proc.). W 2004, kiedy taka możliwość była nowością (możliwość jej prowadzenia wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podpisana w połowie 2003 roku), zajmowało się nią zaledwie kilka procent organizacji (ok. 4 proc.). Odwrotną tendencje widać w przypadku działalności gospodarczej – w 2008 roku jej prowadzeniezadeklarowało 5 proc. organizacji, podczas gdy w 2006 było to 8 proc., a w 2004 16 proc. sektora.

JAKA CZĘŚĆ ORGANIZACJI DYSPONUJE ZNACZĄCYM MAJĄTKIEM LUB REZERWAMI FINANSOWYMI?

· 3 na 4 organizacje twierdzą, że praktycznie nie posiadają rezerw finansowych. Odsetek ten nie zmienia się od 2004 roku.
· Tym, które takimi środkami dysponują, przy zachowaniu ciągłości działań wystarczyłyby one średnio na prawie 8 miesięcy, przy czym połowie organizacji posiadających rezerwy starczyłyby one na nie więcej niż 6 miesięcy.
· 3 na 4 organizacje twierdzą, że nie posiadają żadnego istotnego majątku (81 proc. w 2006, 71% w 2004 r.)
· Tylko 4 proc. organizacji uzyskało w 2007 roku przychody z majątku (np. wynajmu lokali, sprzętu, praw majątkowych itp.).

JAK ORGANIZACJE ZARZĄDZAJĄ FINANSAMI?

· 85 proc. organizacji prowadzirachunek bieżący w banku, 15% przechowuje posiadane przez siebie środki finansowe w gotówce.
· 9 proc. organizacjiumieszcza pieniądze na lokatach terminowych.
· 15 proc. organizacji miało w 2007 roku przychody z odsetek bankowych, zysków z kapitału żelaznego, udziałów i akcji.

ILE ORGANIZACJI UBIEGAŁO SIĘ O FUNDUSZE STRUKTURALNE LUB ŚRODKI Z PROGRAMÓW UE?

O środki z funduszy strukturalnych lub programów unijnych w ciągu ostatnich czterech lat aplikowało (jako lider lub organizacja partnerska) 17 proc. organizacji. 13 proc. ubiegało się także o środki przedakcesyjnych programów pomocowych.

JAKA CZĘŚĆ ORGANIZACJI SKORZYSTAŁA ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB PROGRAMÓW UNIJNYCH?

W ciągu 4 lat (od połowy 2004 do początku 2008 roku) dofinansowanie z tego źródła otrzymało ok. 10% wszystkich organizacji, tj. ok. 55 proc. tych, które aplikowały. 7 proc. pozyskało także w tym czasie środki programów przedakcesyjnych.

CZY ORGANIZACJE WIEDZĄ JAK APLIKOWAĆ DO NOWYCH FUNDUSZY UNIJNYCH?

47 proc. organizacji ocenia swoją wiedzę jako niewystarczającą, ale deklaruje, że „wie co nieco”. Za w pełni satysfakcjonujący stan swojej wiedzy uważa 24 proc. organizacji. O możliwości dostępu do takich funduszy w ogóle nie słyszało 10% organizacji.

CZY W PRZYSZŁOŚCI ORGANIZACJE PLANUJĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH?

Pomimo wielu odczuwanych problemów prawie 55 proc. organizacji zadeklarowało chęć ubiegania się o fundusze strukturalne w przyszłości.

Powyższe dane pochodzą z najnowszego badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, przeprowadzonego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1700 organizacji pozarządowej. Badanie było realizowane w pierwszym kwartale 2008 roku przez ankieterów firmy PBS DGA. Pełen raport z badania będzie dostępny w portalu www.ngo.pl i serwisie www.civicpedia.ngo.pl na jesieni tego roku.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.