Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

737 miejsce

Skuteczne sposoby komunikacji interpersonalnej

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2011-04-11 15:21

Umiejętność porozumiewania się z ludźmi oraz właściwe prezentowanie własnego zdania i niepoddawanie się wpływom innych to umiejętności, jakie powinien posiadać każdy z nas.

Przyczyną wielu nieporozumień są bariery w komunikowaniu potrzeb oraz brak umiejętności w słuchaniu innych ludzi.

Komunikacja jest to wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi osobami, które w niej uczestniczą. Może ona dokonywać się za pomocą słów, gestów, tekstów, obrazów i dźwięków. Wyróżniamy komunikację werbalną i niewerbalną.

Komunikacja werbalna odbywa się przy użyciu języka naturalnego, czyli mowy. To podstawowy sposób stosowany w komunikacji międzyludzkiej. Dużą rolę odgrywają w tym przypadku takie czynniki, jak:

- stopień płynności mowy,
- modulacja głosu,
- treść wypowiedzi.

Komunikacja niewerbalna towarzyszy najczęściej komunikacji werbalnej. Jest to mowa ciała, która stanowi zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi. Informują one przede wszystkim o stanach emocjonalnych rozmówców. Komunikaty niewerbalne to:

- mimika, czyli wyraz twarzy,
- pantomimika, czyli gesty,
- czynniki paralingwistyczne (ton głosu, tempo mowy),
- postawa ciała,
- ruchy oczu, wielkość źrenic.

Komunikacja jest procesem, który zachodzi nieustannie. Postawa, mimika, gestykulacja i słowa przekazują określone informacje.

Aby można było mówić o istnieniu komunikacji, muszą jednak wystąpić trzy ogniwa: nadawca (osoba, która przesyła określoną informację), odbiorca (osoba, do której daną informację kierujemy) oraz określony kod (sposób przekazu tej informacji – obraz, gest, słowo itp.)
O skutecznej komunikacji można mówić dopiero wówczas, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy.

W procesie zrozumienia przekazu doniosłą rolę odgrywa zarówno treść, jak i jej kontekst. Na treść wypowiedzi składają się poszczególne słowa. Przy wykorzystaniu określonych reguł gramatycznych łączy się je w semantyczne frazy. Poszczególne osoby w sobie właściwy sposób posługują się językiem, budują wypowiedzi oraz dokonują ich interpretacji.

Jakie kroki można podjąć, by usprawnić komunikację? Przede wszystkim należy nauczyć się aktywnego słuchania. Narzędziami, które ułatwiają aktywne słuchanie, są parafrazowanie i precyzowanie.

Parafraza to swobodna przeróbka tekstu, która – zachowując jego zasadniczy sens – rozwija go i modyfikuje. Parafrazowanie jest to po prostu powtórzenie własnymi słowami tego, co powiedział nasz rozmówca.

Precyzowanie jest konieczne, gdy wypowiedź nie jest wystarczająco jasna. Warto zapytać rozmówcę o to, co miał na myśli, aby mieć pewność, że dobrze zrozumieliśmy jego słowa.

Kolejnym narzędziem wspomagającym aktywne słuchanie jest informacja zwrotna. Powinna być ona natychmiastowa i szczera,
a także wspierająca.

Umiejętność właściwego komunikowania się jest niezbędna każdemu człowiekowi. Warto więc zastanowić się nad tym, w jaki sposób sami wypowiadamy nasze komunikaty i jak słuchamy innych.

Roman Cieciuch (Zielona Linia)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.