Facebook Google+ Twitter

Śląski harmonogram programu Kapitał Ludzki zatwierdzony

Zarząd województwa śląskiego, bazując na Planach Działań zaakceptowanych w grudniu ubiegłego roku, zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z zapowiedziami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej postanowiono, że procedura konkursowa będzie zamknięta. Oznacza to, że terminy przyjmowania wniosków będą dokładnie określone w ogłoszeniach zamieszczanych przez marszałka województwa na stronach internetowych. Zgodnie z przepisany, nabór wniosków będzie trwał co najmniej 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu.

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Kapitał Ludzki w 2008 r. przedstawia się następująco (wg początku naboru):
- styczeń: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty;
- luty: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej;
- marzec: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw;
- maj: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; oraz 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;
- czerwiec: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;
- lipiec: kolejny nabór działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
- październik: kolejne nabory w działaniach 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Z kolei konkursy otwarte, czyli nieposiadające z góry określonego terminu składania wniosków, ogłaszać będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia. Mają być one ogłaszane jeszcze w pierwszym kwartale 2008 r. Wnioski będą przyjmowane i oceniane "na bieżąco", aż do momentu wyczerpania się unijnych środków.

Ogłoszenia konkursowe będą zamieszczane na stronach:
- www.silesia-region.pl
- www.wup-katowice.pl

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.