Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

7417 miejsce

Student 2011. Jak sobie radzić z systemem USOS na UW

Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS) to mózg informatyczny uczelni. Nie możesz go rozgryźć? Nie wiesz, gdzie szukać potrzebnych informacji w ramach uniwersytetu? Zapoznaj się z krótką instrukcją obsługi systemu USOS oraz ważnymi punktami regulaminu uczelni.

 / Fot. Minimus, domena publicznaRegulamin studiów na UW dotyczy bez wyjątku wszystkich studentów, niezależnie od tego, czy są na studiach pierwszego czy drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych bądź niestacjonarnych.

Osoby, które zamierzają studiować dwa kierunki studiów, mogą ubiegać się o tzw. indywidualny tok studiów (ITS). Nie dotyczy on np. Wydziału Psychologii, gdzie studenci samodzielnie układają sobie plany zajęć. Uchwałę, zawierającą szczegóły i specyfikę studiowania na danym kierunku, określa Rada Wydziału wraz z samorządem studentów. Na początku roku akademickiego naprawdę warto się z nią zapoznać! Można ją znaleźć na stronie internetowej danego wydziału bądź odebrać z dziekanatu. Zawiera ona m.in. informacje nt: opłat, form studiów, zasad zaliczania etapu studiów, zaliczeń poszczególnych przedmiotów, ITS oraz innych reguł studiowania.

System punktowy ECTS
Warto zapamiętać, że ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) to według regulaminu studiów - „europejski system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych”. Od października każdy student będzie miał z nim do czynienia, bowiem wszystkie przedmioty i seminaria roczne mają przypisaną określoną liczbę punktów ECTS. Przykładowo, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, proponuje 6 pkt. ECTS za semestr wykładów i ćwiczeń z konfliktów społecznych XX wieku, zaś na Wydziale Psychologii za semestralny, trzydziestogodzinny kurs wykładów wstępu do psychologii otrzymamy 4 pkt. ECTS. Aby zaliczyć pierwszy rok studiów, należy uzyskać 60 pkt. ECTS. Po każdym kolejnym roku, trzeba wyrobić kolejne 60 pkt. ECTS (możliwa jest nadwyżka punktowa).

Zapisy na zajęcia w USOS-ie
Aby zalogować się do systemu, należy wejść na stronę: https://logowanie.uw.edu.pl/cas/login.

Osobne serwisy USOSweb ma Kampus Centralny UW oraz Wydział Chemii, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii.

Zapisy na zajęcia ogólnouniwersyteckie, lektoraty, WF, a także zajęcia niektórych wydziałów, odbywają się w ramach rejestracji żetonowej na stronie: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php. Zajęcia z wychowania fizycznego są obligatoryjne jedynie dla studiów stacjonarnych.

Poczta
Już na początku studiów warto założyć sobie konto pocztowe na stronie: https://poczta.student.uw.edu.pl/. Poczta studencka może ujednolicić i ułatwić kontakt ze swoim wydziałem.

Rezygnacja z zajęć
Niezwykle istotnym punktem w regulaminie studiów na UW, z którego studenci, zwłaszcza na początku, mogą nie zdawać sobie sprawy, są dość restrykcyjne reguły rezygnacji z zajęć. W punkcie b paragrafu 23. czytamy: „W trakcie trwania studiów studentowi studiów pierwszego stopnia oraz studentowi studiów drugiego stopnia takie prawo przysługuje jeden raz, a studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy”.

Płatności
Kto dostał się na studia niestacjonarne lub stacjonarne w języku obcym, powinien uważnie przeczytać umowę o warunkach odpłatności za studia. Przed początkiem października należy pamiętać o wpłacie kwoty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), terminach opłat (aby nie narazić się na odsetki), a także o ewentualnej możliwości płatności raty semestralnej z bonifikatą. Warto też sprawdzić, jakie stypendia socjalne i zniżki na czesne oferuje nam dany wydział.

Uczelniane regulaminy, zasady studiowania... Niby oczywiste, a mogą czasem skomplikować życie. Warto więc zawczasu przeczytać regulamin, pobuszować po USOS-ie - aby od października przyjemnie się studiowało.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.