Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

11069 miejsce

Święto Służby Więziennej

Pamiętam mój pierwszy pobyt w jednym z zakładów karnych. Za murami zobaczyłam zupełnie inny świat.

symbol Służby Więziennej / Fot. brak8 lutego przypada Święto Służby Więziennej. Data uroczystości nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1919 roku zaczął obowiązywać dekret: „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych” podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dał on podwaliny dla powstającego systemu penitencjarnego w odrodzonej Polsce.

Na współczesny wizerunek więziennictwa zapracowało, od momentu wprowadzenia w życie wspomnianego dokumentu, kilka pokoleń funkcjonariuszy.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Służba Więzienna kojarzyła się obywatelom naszego kraju głównie z aparatem ucisku. Postrzeganie jej uległo zmianie dopiero po 1989 roku, kiedy to cały system penitencjarny został zreformowany. `
W chwili obecnej Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Stan zatrudnienia

W 2010 roku liczba funkcjonariuszy wynosiła 27515, w tym ok. 17% zatrudnionych to kobiety. W polskim więziennictwie obserwuje się relatywnie wysoki (w porównaniu z innymi formacjami paramilitarnymi) i stale rosnący odsetek zatrudnionych kobiet *

Jak wynika z USTAWY z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej:

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni w zakładach karnych i aresztach śledczych muszą wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem.

Funkcjonariusze nie mogą uczestniczyć w takiej działalności, która podważa autorytet służby lub w której wykorzystuje się informacje o charakterze służbowym do działalności pozasłużbowej. Ponadto nie mogą oni utrzymywać z osobami pozbawionymi wolności kontaktów innych, niż te wynikające z obowiązków służbowych. Funkcjonariusze nie mogą udzielać osobom nieupoważnionym informacji dotyczących osób pozbawionych wolności, także po ich zwolnieniu.

System penitencjarny

W polskim systemie penitencjarnym jest 87 zakładów karnych różnego typu. Placówek tych nie należy mylić z aresztami śledczymi, których mamy na terenie naszego kraju 70.**
W zakładach karnych przebywają osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądowymi, w aresztach śledczych osoby tymczasowo aresztowane.

Niedoceniona służba?

Pamiętam mój pierwszy pobyt ( i wszystkie kolejne) w jednym z zakładów karnych w województwie dolnośląskim. Za murami zobaczyłam zupełnie inny świat, do którego wchodziło się pokonując kilka par drzwi. Ogromne wrażenie robiły na mnie te wielkie, metalowe, otwierane elektrycznie. I ten „stan zawieszenia” – moment, kiedy masz za sobą zamknięte jedne drzwi a czekasz na otwarcie kolejnych.… W miejscach odosobnienia bywałam służbowo i za każdym razem odczuwałam ogromną ulgę, kiedy opuszczałam więzienne mury.

Polacy nie mają pojęcia, co dzieje się za drzwiami zakładów karnych. W potocznej mowie osoby tam zatrudnione to „klawisze” (clavis, po łac. klucz) i „wychowki” ( wychowawcy). O ich pracy, media informują obywateli, kiedy za murami więzienia dojdzie do nadzwyczajnego wydarzenia takiego jak: ucieczka, bunt, czy zgon osadzonego. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że funkcjonariusze bardzo rzadko wypowiadają się publicznie na temat swojej codziennej służby. Może, dlatego ich praca postrzegana jest często w sposób stereotypowy i krzywdzący. A przecież pracują oni w stałym kontakcie z osobami skazanymi za przestępstwa, ( często te najcięższe) i co za tym idzie są, w mojej ocenie, najbardziej zagrożoną i najbardziej podatną na agresywne zachowania innych osób formacją.

Wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej, z okazji ich Święta, życzę satysfakcjonującej i bezpiecznej pracy.

Na podstawie:
* http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,20,kobiety-w-sluzbie-wieziennej.html
** Wikipedii

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (8):

Sortuj komentarze:

Dziękuję za wypowiedz na temat powinności dziennikarza... Podał Pan konkretne przykłady myślałam, ze chodzi panu o ich "zbadanie".
Pozytywnie oceniam pracę funkcjonariuszy. Oczywiście patologie należy tępić, ale musimy przy tym pamiętać, że przeważająca większość pracowników ZK to ludzie uczciwi, którzy nigdy nie splamili się przyjęciem jakiejkolwiek korzyści majątkowej, nie mają na swoim koncie żadnej z opisanych przez Pana sytuacji itp. Incydentalne przypadki, które zdarzają się w każdej profesji nie powinny być podstawą uogólnień.

Paradoksy, które zamierzam opisać zapewne Pana rozczarują.
Przykład: obywatel naszego kraju czeka na wizytę u lekarza specjalisty kilka tygodni, bywa, że kilka miesięcy. A ile czeka osadzony? Jak wyglądają kwestie zatrudnienia obywateli a jak osadzonych? I inne dot też samych funkcjonariuszy.

Po wszelkiego rodzaju Pana dywagacjach podjęłam ostateczna decyzję, ze pójdę właśnie w tym kierunku jeżeli chodzi o tekst...

Komentarz został ukrytyrozwiń

nie jest to z pewnością temat pilny - może poczekać - w ogóle nieczęsto się on pojawia w mediach
...
co do dziennikarstwa śledczego to nie zgodzę się zupełnie
dziennikarz zwracający uwagę na patologie nie musi być od razu dziennikarzem śledczym
odwołanie szefa służby więziennej nie było przecie tajne lecz odwrotnie działo się w świetle jupiterów
podobnie rzecz sie ma z korupcyjnymi sprawami dotyczacymi przedsiębiorstw podległych SW
to są rzeczy opisywane przez media
do takich spraw dodałbym jeszcze kilka innych zarówno dotyczących zawodowych działań SW - tu szczególnie byłyby to sprawy słynnych "samobójstw" ważnych świadków jakie sa plaga w polskim więziennictwie
ale również spraw wewnętrznych SW - w tym temacie wiele do powiedzenia miałyby związki zawodowe pracowników SW - a istnieją przecie takowe
...
ja nie jestem jakimś szczególnym znawcą tematyki SW ale jak Pani widzi dość łatwo jest mi wskazać że laurkowaty obraz SW jest nieprawdziwy
aczkolwiek oczywiście nie mam najmniejszego wpływu na Pani postrzeganie SW
zwracam jedynie uwagę że o ile pomijanie złych stron jest jakoś zrozumiałe w tekście okolicznościowym to już w tekście innego typu byłoby zwykła reklamą czy lobbingiem a nie dziennikarstwem
...
oczywiście nie jest tak ze każdego funkcjonariusza trzeba od razu maglować ze wszystkich znanych nam patologii występujących w jego zawodzie
nie ma absolutnie takiej potrzeby
nie chodzi wszak ani o to by upichcić klawisza w lukrze ani by go zakisić w occie że użyję porównań kulinarno-potocznych
w moim odczuciu dziennikarz powinien być po prostu realistą a nie tworzyć wizje idealistyczne
ludzie żyją i pracują w konkretnych warunkach - myślę że dziennikarz powinien dazyć do tego by je rzetelnie opisać

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pazur? Stawiam na rzetelność... Oczywiście, jedno nie wyklucza drugiego.

Wywiad będzie dotyczył paradoksów występujących w polskim więziennictwie. Bardzo możliwe, że odejdę od koncepcji rozmowy na rzecz... muszę to jeszcze przemyśleć. Trochę to wszystko jeszcze potrwa. Dlaczego? Mam zwyczaj weryfikować to, co usłyszę.

A poza tym stale coś się dzieje, dużo czytam i spontanicznie piszę na inne tematy.

Laurka? Po raz kolejny Pana rozczaruję, ja tak postrzegam służbę pełnioną w ZK.

Przytoczone przez Pana przykłady mieszczą się w zakresie dziennikarstwa śledczego. Nie zajmuję się nim. Jeżeli znajdę kontekst, to zapytam o nie mojego rozmówcę, o ile nie stracił jeszcze ochoty na rozmowę ze mną. Wszystko bardzo opóźniam, chociażby z powodu kłopotów z operowanym barkiem.

Komentarz został ukrytyrozwiń

ładna laurka okolicznościowa - w sam raz na święto czyli dużo słodkości
oczywiście jako tekst okolicznościowy jest to ok
w zapowiadanym wywiadzie miło by było zobaczyć jednak nieco dziennikarskiego pazura
...
jak wiadomo z powodu poważnych przekrętów związanych z wykorzystaniem więźniów jak niewolników przy budowie autostrad odszedł niedawno szef służby więziennej
warto byłoby spytać o to jak ten proceder wygląda oczyma funkcjonariusza
...
na wschodzie kraju w zakładach karnych daje sie zaobserwować inne nieciekawe zjawisko
firmy podlegające Słuzbie Wieziennej często łamiąc przepisy na podstawie których działaja sa wykorzystywane do przekrętów związanych z obsługą zakładów karnych
dla przykładu firma która zgodnie z rozporzadzeniem ministra sprawiedliwości może dzialac jedynie przy jednym zakładzie karnym jako szwalnia odzierzy startuje wbrew prawu do przetargów na prowadzenie sklepów dla więzniów w kilkunastu zakładach karnych
żeby było zabawniej jest traktowana priorytetowo czyli inne firmy nie mogą z nią konkurować wygrywa oczywiście przetargi i zamiast zgodnie ze statutem działac przy jednym zakładzie jako szwalnia staje się głównym dostarczycielem towarów które moga kupić więzniowie
nawet kierownicy zakładów karnychj publicznie dla prasy wyrażaja opinie o zawyżanych przez firme cenach
ale wszystko jest zamiatane pod dywan
być moze dlatego że ową firme nadzoruje Szef Służby Więziennej

i tak podrzuciłem dwa przykładowe tematy do wywiadu z funkcjonariuszem ;-)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Irenka, dlatego w tekście napisałam: "Po zakończeniu II Wojny Światowej Służba Więzienna kojarzyła się obywatelom naszego kraju głównie z aparatem ucisku. Postrzeganie jej uległo zmianie dopiero po 1989 roku, kiedy to cały system penitencjarny został zreformowany."

Byłaś internowana, inny świat, inne czasy, ale warto i trzeba o tym okresie pamiętać, o ludziach pozbawionych wolności z przyczyn politycznych również. `

Dzięki za przeczytanie mojego "starego" tekstu i komentarz:)

Komentarz został ukrytyrozwiń

bylam i w areszcie, i w więzieniu - zbyt krótko, aby coś o nich napisać, ale na pewno lepiej niż o sb-kach, slużba więzienna byla także w Osrodkach Odosobnienia dla Osób Internowanych, rządzili jednak sb-cy, balangowali sobie nieźle

Komentarz został ukrytyrozwiń

Bardzo dziękuję za pytania. Tylko pięć albo aż pięć. Trzy na pewno zadam. Jeżeli chodzi o dwa pozostałe... no cóż, muszę się zastanowić. Nie wiem czy mój rozmówca ma aż takie poczucie humoru - specyficzne:) - i aż taki dystans do swojej pracy.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Za kilka tygodni (?) planuję opublikowanie wywiadu z funkcjonariuszem służby więziennej. Bardzo proszę o sugestie dotyczące pytań, które powinny paść w trakcie rozmowy. Można je zamieszczać pod powyższym tekstem, albo kontaktując się ze mną w ramach wewnętrznej poczty. Można do mnie również napisać na adres icing1961@o2.pl

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.