Facebook Google+ Twitter

Szczecin. Pilotażowe konkursy na dotacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpoczął 6 listopada nabór wniosków do trzech konkursów pilotażowych. Realizowane są one w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwszy konkurs dotyczy dofinansowania realizacji projektów dotyczących wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Aby uzyskać dofinansowanie należy zainicjować projekty z zakresu jednej z wymienionych dziedzin, m.in.:
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- wsparcia psychologiczno-doradczego osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
- identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
- realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe oraz
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- wspierania wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia,
- upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia,
- organizacji kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy.

Drugą możliwością jest konkurs na dofinansowanie realizacji projektów „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. O dofinansowanie w tej kategorii ubiegać się mogą twórcy projektów z zakresu szkoleń skierowanych do pracujących - osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabywaniem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

Ostatnią grupą są osoby startujące w konkursie na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących edukacji na terenach wiejskich. Projekty ubiegające się o dotacje muszą dotyczyć tworzenia i wsparcia działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Inną grupę kwalifikującą się do rywalizacji stanowią autorzy projektów przyczyniających się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach. Istnieje możliwość dofinansowania działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe dostępne na http://www.pokl.wup.pl/

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.