Facebook Google+ Twitter

Tajemnice wrocławskich "Dni Kariery"

O kulisach wrocławskich „Dni Kariery” organizowanych przez Stowarzyszenie Studenckie AIESEC rozmawiałam z Magdaleną Knapczyk, studentką wrocławskiej Akademii Ekonomicznej i jednocześnie koordynatorką projektu.

Jak zostałaś osobą odpowiedzialną za organizację wrocławskich „Dni Kariery”?
Odwiedzający mogli liczyć na fachową poradę / Fot. archiwum Magdy Knapczyk- Aby stać się koordynatorem "Dni Kariery" trzeba mieć do tego odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w pracy, zarówno z zespołem ludzi, jak i nad projektem. Ja pracowałam nad wcześniejszymi projektami AIESEC. W 2006 roku byłam wicekoordynatorem "Dni Kariery". Wtedy odpowiadałam za pozyskiwanie firm do uczestnictwa w targach. Pracując i obserwując pracę mojego ówczesnego koordynatora poznałam tajniki organizacji tego typu imprez. Pracy było naprawdę dużo, odpowiedzialności również, ale satysfakcja z tego, że wszystko się udało była jeszcze większa. To wszystko sprawiło, że poczułam się przygotowana do zajmowania stanowiska koordynatora całych "Dni Kariery”. W końcu wybrano mnie spośród kilku kandydatów.

Jak wyglądają przygotowania? Kiedy wszystko się zaczyna?
- "Dni Kariery" to największy projekt, który organizujemy w AIESEC. Dlatego też pochłania wiele tygodni ciężkiej pracy. Jest to czas ok. 10 miesięcy (choć samo wydarzenie – przypominam – jest imprezą jednodniową). Po wyborze koordynatora, to on kolejno dobiera sobie ludzi do zespołu. Powołuje wicekoordynatorów ds. kontaktów zewnętrznych (odpowiedzialny za pozyskiwanie firm na targi), Akademii Umiejętności (odpowiedzialny za pozyskiwanie firm, które przeprowadziłyby szkolenia i warsztaty w ramach trwania AU, imprezy która organizowana jest kilka dni przed targami), promocji i marketingu (odpowiedzialny za zorganizowanie kampanii promocyjnej w ośrodkach akademickich danego miasta, mediach, pozyskiwanie partnerów medialnych, zorganizowanie konferencji prasowej i przygotowanie materiałów promocyjnych). Zespół zwykle składa się z 10 osób, w tym z koordynatora, wicekoordynatorów i organizatorów. Pieczę nad pracami sprawuje coach, czyli osoba z Rady Wykonawczej Komitetu Lokalnego AIESEC, która dogląda prace, sprawdza czy zespół realizuje plany i czy wszystko przebiega zgodne z regulaminem.

Czy wrocławskie "Dni Kariery" zawsze organizuje Akademia Ekonomiczna?
- Zespół "Dni Kariery" we Wrocławiu jest nieco inny niż pozostałych miastach. Jako jedyna edycja w Polsce są organizowane wspólnie przez dwa Komitety Lokalne, mające siedziby na Akademii Ekonomicznej oraz Politechnice Wrocławskiej. Jest przez to wyznaczony podział w zespole, tzn. połowa zespołu z jednego Komitetu, druga połowa z drugiego. Zasadą jest też to, że koordynator co roku jest z innej uczelni.

Od czego zaczynają się prace Komitetu?
Zanim Koordynator skompletuje całość zespołu rozpoczyna się etap planowania. Planowanie jest kluczową kwestią. Często wspiera je poprzedni koordynator, z którym odbywa się Proces Transition - czyli przejęcie obowiązków. Są to zwykle kilkugodzinne sesje, przedstawiające SWOT-a (SWOT – analiza projektu, mająca na celu pokazanie jego dobrych, złych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia – przyp. B. S.) poprzedniej edycji i wspólne szukanie rozwiązań. Planowanie tak naprawdę nigdy nie ma końca. Zawsze dochodzi do zmian, modyfikacji czy tworzenia nowych elementów. Kolejną kluczową kwestią jest sam zespół organizacyjny, który nie tylko pracuje nad osiągnięciem swoich zamierzonych celów, ale - niestety - często traci motywację podczas pracy, co powoduje, że na bieżąco koordynator musi sprawiać, by ludzie, którzy w końcu pracują non-for-profit, mieli chęć do pracy, czuli, że dzięki tej pracy uczą się i zdobywają doświadczenie.

A jak wygląda praca w samym zespole?
Nasza praca jest w pełni samodzielna, każdy z nas musi mieć chęci i silną wolę by wywiązywać się z wyznaczonych obowiązków. Każdy z członków zespołu poświęca tygodniowo od kilku do kilkudziesięciu godzin, w zależności od powierzonej mu działki czy pozycji w teamie. Tempo pracy rośnie w miarę zbliżania się do „godziny zero”, czyli dnia targów. Do sprawdzenia wyników służą częste spotkania, na których odbywa się tzw. update, czyli informowanie o bieżących osiągnięciach, porażkach czy problemach, które wspólnie zespół ma za zadanie rozwiązać.

Organizowane są także konferencje lokalne, narodowe, jak i międzynarodowe, które dla każdego z nas są okazją nie tylko do pozyskania wiedzy o projektach, ale także ogromną dawką motywacji i energii do działania. Innym takim spotkaniem jest spotkanie koordynatorów ''Dni Kariery", organizowane kilka razy w roku w Warszawie. To tam odbywa się porównanie prac w różnych edycjach, przedstawianie pomysłów na realizację działań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Nasza praca kończy się na ok. miesiąc przed wydarzeniem. Od tego czasu w pełni oddajemy się organizowaniu promocji wśród studentów. W końcu od tego wszystko zależy. Mogą być świetnie przygotowane targi, ale jeśli frekwencja studentów będzie słaba, firmy partycypujące będą niezadowolone. Właśnie frekwencja jest wyznacznikiem sukcesu "Dni Kariery".

Ilu studentów korzysta z „Dni Kariery”?
- Rokrocznie na ''Dniach Kariery" we Wrocławiu pojawia się ok. 4 000 studentów. Uczestniczą zarówno w Targach Pracy, jak i w Akademii Umiejętności. "Dni Kariery" są projektem ogólnopolskim, odbywającym się w dziewięciu największych ośrodkach akademickich w Polsce. We wszystkich edycjach rocznie bierze udział 50 000 studentów oraz 300 firm z całej Polski. Są to największe i najczęściej dotychczas odwiedzane targi tego typu w kraju.

W jaki sposób pozyskujecie firmy oferujące stanowiska pracy, staże?
- Firmy są pozyskiwanie głównie przez podzespół External Relation, który zwykle dominuje pod względem ilości członków. Pozyskiwanie firm zaczyna się od tworzenia baz potencjalnych firm, które byłyby zainteresowane uczestnictwem. Są to takie firmy, jak: duże koncerny, organizujące rekrutację na okrągło, firmy, które obecnie rozszerzają swoją działalność o nowe działy; firmy, które zatrudniają tylko studentów i absolwentów - czyli takie, które mają duże zapotrzebowania kadrowe. A takich na rynku, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie brakuje. Kontakt rozpoczyna się oczywiście od firm, które brały udział w poprzednich edycjach. Te mają pierwszeństwo w wyborze miejsc. Mając podzielone bazy, członkowie kontaktują się z firmami telefonicznie i mailowo, zwykle doprowadzając do spotkania, na którym przedstawiana jest oferta współpracy, korzyści z uczestnictwa i warunki jakie muszą spełniać firmy.

Czy we wrocławskich "Dniach Kariery" mogą brać udział tylko studenci wrocławskich uczelni?
- Nie, może w nich wziąć udział student z dowolnego miejsca w Polsce czy z zagranicy, jeśli tylko zjawi się we Wrocławiu danego dnia. Często na targach pojawiają się obcokrajowcy, którzy przyjechali na studia do Polski i postanowili w niej pozostać, zaczynając od znalezienia pracy. Wrocławskie targi organizowane są jednak głównie dla studentów, którzy poszukują pracy na terenie Dolnego Śląska, ale niekoniecznie w samym Wrocławiu.

Kiedy odbędą się kolejne „Dni Kariery”?
- Kolejne targi we Wrocławiu już niebawem, bo 26 lutego. Odbędą się na terenie Politechniki Wrocławskiej i trwać będą od godz. 9.00 do 16.00. Wszystkich oczywiście w imieniu organizatorów zapraszam. Przygotowywania do tegorocznej edycji trwają już od wielu miesięcy. Właściwie są już na finiszu. Pojawi się wiele firm, które dotychczas nie brały udziału w naszych targach, co może szczególnie zadowolić osoby, które od 2-3 lat są naszymi stałymi bywalcami.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.