Facebook Google+ Twitter

To już koniec Programu Kultura

Program Kultura, stworzony przez Komisję Europejską w celu budowania europejskiej współpracy kulturalnej poprzez wspieranie międzynarodowej działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w obszarze kultury, dobiega końca.

 / Fot. Punkt Kontaktowy ds Kultury
Program Kultura, stworzony przez Komisję Europejską w celu budowania europejskiej współpracy kulturalnej poprzez wspieranie międzynarodowej działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w obszarze kultury, dobiega końca. O krótkie podsumowanie tej edycji Programu poprosiliśmy Annę Hieropolitańską, koordynującą prace Punktu Kontaktowego ds. Kultury, który działa w ramach Instytutu Adama Mickiewicza.

Czy można jeszcze otrzymać dotacje z Programu Kultura?
Tak, od 50 do 200 tys. euro dotacji czeka na organizacje kulturalne, realizujące projekty we współpracy z partnerami z Kanady i Australii. Termin upływa 8 maja 2013 r.

Jakie działania dofinansowuje Program w ramach obszaru 1.3.5.?
Mogą one dotyczyć wszystkich dziedzin kultury i sztuki z wyłączeniem projektów filmowych. Na dofinansowanie mogą
liczyć projekty oparte na oryginalnym pomyśle, wpisujące się w cele Programu Kultura czyli promujące mobilność artystów, ponadnarodowy obieg dzieł i dialog międzykulturowy oraz ukierunkowane na wymianę i współpracę kulturalna pomiędzy Unią Europejską i Australią lub Kanadą. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw europejskich oraz co najmniej jeden operator kulturalny z Australii lub Kanady, a większość działań w ramach projektu musi odbywać się w Australii lub Kanadzie. Wszyscy partnerzy muszą mieć wkład w tworzenie, realizację i finansowanie projektu. Przykładowe działania jakie można zrealizować to wydarzenia kulturalne i artystyczne takie jak koncerty, spektakle, wystawy, a także programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów, kursy mistrzowskie, warsztaty.

Kto może liczyć na dofinansowanie w ramach tego obszaru?
O dofinansowanie starać się mogą publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, których główna działalność związana jest ze sferą kultury, posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie. Podczas oceny wniosku, oprócz merytorycznej strony projektu, sprawdzane jest także, czy organizacje partnerskie posiadają wystarczające zasoby finansowe oraz kompetencje i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia proponowanych działań.

Do 30 czerwca Komisja Europejska prowadzi także rekrutację ekspertów do oceny projektów, m.in. projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jakie są zasady tej rekrutacji?
Rekrutacja dotyczy programów takich Jak Kultura, Europa dla Obywateli, Erasmus Mundus, Tempus, Młodzież w działaniu, oraz MEDIA. Kandydaturę należy zgłosić do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) do 30 czerwca 2013 roku. Do zadań ekspertów należą m.in. ocena aplikacji składanych przez wnioskodawców z całej Europy, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów. W zależności od powierzonych zadań eksperci mogą wykonywać swoją pracę zdalnie lub w Brukseli przez określony czas. Eksperci powinni posiadać kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie związane z celami programów, których dotyczy ich aplikacja. Przy wyborze ekspertów Agencja Wykonawcza uwzględnia również pochodzenie geograficzne, znajomość języków i profil zawodowy kandydatów, a także dba o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Za pracę w charakterze eksperta Agencja Wykonawcza przewiduje wynagrodzenie ustalane na podstawie stawki stosowanej w momencie podpisywania umowy oraz zwrot kosztów podróży i pobytu na podstawie przepisów obowiązujących w Komisji Europejskiej. W porównaniu z innymi krajami polskich ekspertów odpowiedzialnych za ocenę projektów jest wciąż niewielu. Dlatego
zachęcamy specjalistów z zakresu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, młodzieży i obywatelstwa z całego kraju do zgłaszania swoich kandydatur, ponieważ bez nich zmniejszają się szanse polskich wnioskodawców.

Dofinansowanie w ramach obszaru 1.3.5. to już ostatni nabór w tej edycji Programu? Co dalej?
Znajdujemy się w momencie tworzenia nowego programu o nazwie Kreatywna Europa, który ma obowiązywać od 2014 do 2020 roku na podobnych zasadach jak programy Kultura i MEDIA. Ma on wspierać kino europejskie, sektor kultury i sektory kreatywne, czyli docelowo dofinansowywać działania setek tysięcy artystów, osób związanych z kulturą, organizacji pozarządowych i instytucji w dziedzinach takich, jak: film, telewizja, muzyka, teatr, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe, literatura, działalność wydawnicza, sztuki interdyscyplinarne czy gry wideo. Zasadą przewodnią pozostanie niezmiennie inwestowanie we współpracę i projekty ponadnarodowe, czyli dofinansowywanie tych obszarów, które mogą przynieść korzyści na skalę europejską, a nie tylko lokalną czy krajową.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.