Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

7227 miejsce

Turnusy rehabilitacyjne. 23 procent VAT-u od 1 stycznia 2011

Ministerstwo Finansów oraz pan prezydent zrobili rodzicom dzieci niepełnosprawnych wyjątkową i przykrą niespodziankę na rozpoczęcie 2011 roku. Jest nią 23 procent VAT-u na turnusy rehabilitacyjne.

Prezydent, podpisując 23 grudnia 2010 roku nowelizację ustawy o VAT z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 226, poz. 1476), wyświadczył rodzicom niepełnosprawnych dzieci nie lada niespodziankę, bardzo przykrą niespodziankę. Na mocy tej nowelizacji od 1 stycznia 2011 roku turnusy w prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, czyli 23 proc. Co to oznacza? Tylko jedno. Do ceny turnusu należy doliczyć 23 proc., co automatycznie podnosi koszt wyjazdu na turnus. A taki dwutygodniowy turnus to wydatek rzędu 4 tys. złotych netto. Teraz z 4 tys. zł zrobi się 4920 zł.

Dodatkowym problemem jest to, że aby usprawnić dzieci niepełnosprawne (np. z porażeniem mózgowym), takich wyjazdów w ciągu roku musi być kilka (!). Łączny roczny koszt rehabilitacji to zatem wydatek rzędu 50-70 tys. zł. Rodzicie już policzyli sobie, że gdyby nie VAT, to mogliby wysłać dzieci na jeszcze jeden dodatkowy turnus.

Do końca 2010 roku turnusy rehabilitacyjne były zakwalifikowane według PKWiU pod symbolem 85.14.15 - w myśl art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, turnus rehabilitacyjny został zwolniony z podatku VAT, gdyż wykonuje usługi zawarte w załączniku nr 4 poz. 9 do tej ustawy, określone jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Jednak nowelizacja ustawy o VAT z dnia 29 października 2010 r. zlikwidowała załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniosła uregulowania dotyczące tej tematyki wprost do treści ustawy o VAT. Obecnie zwolnienia z VAT znajdują się w art. 43 ustawy. A wśród zwolnień z podatku nie ma turnusów rehabilitacyjnych. Jeśli rodzice do końca 31 grudnia 2010 roku opłacili zaliczkę za turnus i teraz muszą dopłacić resztę, to niestety, zaliczka korzysta ze zwolnienia podatkowego, ale do dopłaty zostanie naliczony VAT przez ośrodek rehabilitacyjny.

Nie można się zatem dziwić, że wiele rodziców dzieci niepełnosprawnych jest rozżalonych na obecną sytuację. W tym celu 19 stycznia 2011 roku wystosowali petycję do Ministra Finansów z prośbą o objęcie zwolnieniem podatkowym turnusów rehabilitacyjnych.

ŚWIATEŁKO W TUNELU - Problem zauważyło już Ministerstwo Finansów i ustami swojego rzecznika pani Magdaleny Kobos zapewniło, że resort wprowadzi zwolnienie turnusów rehabilitacyjnych z podatku VAT - ale nie wiadomo kiedy. I zapewne tak się stanie jeszcze w 2011 roku, bo za rogiem stoją wybory parlamentarne. Ponadto będzie to zgodne z prawem, bo jeśli w trakcie roku budżetowego rząd może znieść ulgi podatkowe, to może również wprowadzić zwolnienia.

Poniżej link do PETYCJI

UWAGA: jeśli chcesz, aby nie było VAT-u na rehabilitację, głosuj naciskając przycisk "POPIERAM PETYCJĘ - Jestem ZA". Niestety, wiele osób pomyliło się i oddało głos za odrzuceniem petycji.

Aktualizacja z 15 lutego 2011

Ministerstwo Finansów pod naciskiem opinii publicznej zgodziło się, aby turnusy rehabilitacyjne były zwolnione z 23 proc. VAT i to z datą wsteczną, bo od 1 stycznia 2011 roku.

Projektowane rozporządzenie (§ 1 pkt 1 lit. b ) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie od podatku VAT turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzić zasadę, że czynności ściśle związane z usługami turnusów rehabilitacyjnych również będą zwolnione od podatku jeżeli:

1. są one niezbędne do wy konania tej usługi podstawowej zwolnionej z VAT;
2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto przygotowywane przepisy (§ 2 projektu) umożliwiają podatnikom zastosowanie zwolnienia od wyżej wspomnianych usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie omawianego rozporządzenia. Nowe przepisy są fakultatywne co oznacza, że podatnicy (prywatne ośrodki rehabilitacyjne), którzy od tego momentu płacili VAT, będą mieli prawo skorygować deklaracje, ale nie będzie to obowiązkowe.

Projektowane rozporządzenie zakłada także, że zwolnione z podatku VAT świadczenia rehabilitacyjne mają być organizowane przez podmioty ujęte w rejestrze wojewódzkim (odnowienie wpisu następuje co 3 lata), zajmujące się działalnością na rzecz niepełnosprawnych. Zagadnienia dotyczące turnusów rehabilitacyjnych są doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230. poz. 1694), wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10d ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 10c ust. 1. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, turnus rehabilitacyjny oznacza jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Z kolei na podstawie art. 10c ust. 2 ww ustawy o rehabilitacji turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane:

1) przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez wojewodę,
2) wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

Przy określaniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, ustalając ich zakres z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego (w tym dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyniku tych zmian od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie od podatku VAT obejmie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Rzeczniczka prasowa administracji podatkowej Wiesława Dróżdż powiedziała 10 lutego 2011 Polskiej Agencji Prasowej, że intencją Ministerstwa Finansów w żadnym przypadku nie było obłożenie VAT-em usług turnusów rehabilitacyjnych i że informacje o niekorzystnych konsekwencjach zmian zaczęły trafiać do resortu dopiero po 1 stycznia 2011 roku.

Aktualizacja z 12 marca 2011

Temat na szczęście jest już nieaktualny, bo Minister Finansów podpisał 28 lutego rozporządzenie na podstawie którego, turnusy rehabilitacyjne od 1 stycznia 2011 roku są zwolnione z podatku VAT (Dz.U. 2011 nr 44 poz. 230 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Poprawione przepisy stanowią, że zwolnione z VAT są usługi turnusów rehabilitacyjnych świadczone przez podmioty niebędące zoz-ami, prowadzące co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (czyli osoby fizyczne prowadzące taką działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Zgodnie z nowymi przepisami zwolnieniu z VAT podlegają usługi turnusów rehabilitacyjnych wykonywane przez podmioty wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę (wyjątkiem są turnusy realizowane w formie niestacjonarnej). Wynika z tego, że zarówno organizator turnusu jak i ośrodek w którym będzie prowadzona rehabilitacją muszą być wpisane do takiego rejestru.

Wybrane dla Ciebie:


Zobacz inne materiałyKomentarze (16):

Sortuj komentarze:

karolla79
 • karolla79
 • 13.02.2011 19:20

niech ci kretyni z rządu płacą ten VAT za te biedne chore bezbronne dzieci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komentarz został ukrytyrozwiń
Emeryt
 • Emeryt
 • 04.02.2011 10:48

I PO zamierza zdobyć coraz większe zaufanie społeczeństwa?. Jeśli w taki sposób jak dokładanie VATu dzieciom i to chorym to moje gratulacje i życzę POwodzenia.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Endek
 • Endek
 • 31.01.2011 10:27

Rządu nie obchodzi na czym zarobi. Na chorym, na trupach. Ma zmniejszyć dziurę w budżecie i koniec. Nikt tam pewnie nie zastanawia się jakie będą skutki ich bezmyślności.

Komentarz został ukrytyrozwiń
PIOTR
 • PIOTR
 • 29.01.2011 16:17

WSTYDU NIE MAJĄ!!!
HIENY ŻERUJĄ NA CHORYCH DZIECIACH!!!

Komentarz został ukrytyrozwiń
hela
 • hela
 • 27.01.2011 16:32

do Norek
dobre osrodki są i jest tam prowadzona rehabilitacja na najwyzszym poziomie np. neuron zabajka gacno stobno i tam nie jedzie się żeby wypocząć ale na intensywną rehabilitację.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Norek
 • Norek
 • 27.01.2011 13:35

a ja myślę, że ten problem został sztucznie stworzony. Ośrodki rehabilitacyjne na tym stracą najbardziej i to oni starają się nagłośnić sprawę.
Te turnusy to raczej wakacje niż rehabilitacja, ale rodziców nie przekonasz. Oni wiedzą swoje.

Komentarz został ukrytyrozwiń
matka niepełnosprawnego dzi
 • matka niepełnosprawnego dzi
 • 27.01.2011 12:16

To jest ciekawe zjawisko jak zabrać tym,którzy tak naprawdę nic nie mają.Nie mają zdrowia,nie mają pieniędzy na leczenie, rehabilitację.Skazani na opiekę najbliższych,którzy też niewiele mają,gdyż nie mogą pracować w zwiąku z chorobą syna,córki itp.Ale może właśnie oto chodzi,jak nie bedą mieli się za co leczyć to wcześniej umrą i Państwo na tym zaoszczędzi.Na mnie matce niepełnosprawnego dziecka już zaoszczędzili nie przyznając wcześniejszej emerytury mimo wypracowanych lat,dlatego że prowadziłam działalność gospodarczą i odprowadzałam do ZUS składki oraz płaciłam fiskusowi podatki.

Komentarz został ukrytyrozwiń
1marcin
 • 1marcin
 • 26.01.2011 17:04

Do "Obserwator"
Ja mam w domu aparat Canona za 299 zł - MARKOWY. Bluzę adidasa kupiłem w outlecie za 20 zł - też MARKOWA. I nie uważam się za krezusa.
Tylko jedno mnie zastanawia gdzie na zdjęciu widzisz markowe modne buty? Ja też mam modne buty ale nie markowe, a nawet czapkę i co ma z tego wynikać.
Nawet nie wiadomo czy ten na zdjęciu to rzeczywiście on.

Komentarz został ukrytyrozwiń
obserwator
 • obserwator
 • 25.01.2011 13:36

Na portalu żali się, że niepełnosprawni mają ciężko. Udaje męczennika. Przemysław K. jest dobrym aktorem i wie jak zadbać o siebie. Markowe ubrania, modne buty, nowoczesny aparat fotograficzny (u góry na zdjęciu) - to tylko niektóre z dobrodziejstw z jakich korzysta. Wstyd, tak posługiwać się niepełnosprawnymi dla bycia sławnym.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Mosek
 • Mosek
 • 24.01.2011 15:34

do Ewelina Flinta : link do petycji jest pod artykułem (pod gwiazdkami)
Zobacz inne materiały
Link do Petycji

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.