Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

11656 miejsce

Twój wynik na maturze wydaje Ci się za niski? Sprawdź, jak się odwołać

Studia marzeń wymykają Ci się z rąk, bo na maturze nie zdobyłeś wystarczającej liczby punktów? To nie musi być koniecznie Twoja wina. Sprawdź, jak krok po kroku odwołać się od decyzji egzaminatorów.

 / Fot. Marcin Otorowski, CC 3.0Trzy lata intensywnej nauki w szkole średniej, tony zakupionych materiałów pomocniczych, siódme poty wyciśnięte w maju, a w czerwcu - brutalna rzeczywistość. Wyniki matury, nie dość, że Cię nie satysfakcjonują, to jeszcze wydają się być niesprawiedliwe. Nie zostawiaj tego tak. Każdy dodatkowy punkt jest na wagę złota. Nawet Lady Pank daje temu wyraz, śpiewając: "Twoje miejsce na Ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć". Według Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami), "na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej".

Złóż więc wniosek i odwołaj się od wyników egzaminu dojrzałości. Mogą one ulec jedynie podwyższeniu. Nie ma obaw, że po odwołaniu Twoje wyniki będą jeszcze gorsze. Pospiesz się jednak. Arkusze maturalne są przechowywane w OKE tylko przez 6 miesięcy. Jak się odwołać? To całkiem proste.

1. Złóż wniosek o wgląd do pracy maturalnej

Jeżeli już szczegółowo przeanalizowałeś otrzymane wyniki egzaminu maturalnego i zdecydowałeś, że potrzebują one dodatkowej weryfikacji, znajdź adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w której sprawdzana była Twoja praca. Adresy wszystkich komisji można bez problemu znaleźć w Internecie, np. na stronie perspektywy.pl. Następnie wypełnij wniosek o wgląd do pracy maturalnej i zaadresuj go do Dyrektora OKE właściwej dla województwa, w którym zdawałeś maturę. Wzór wniosku możesz pobrać ze strony internetowej odpowiedniej OKE albo stworzyć go sam. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć bezpośrednio do OKE.

2. Czekaj na odpowiedź z OKE

Poszczególne OKE prowadzą rejestr złożonych wniosków. Po ich otrzymaniu niezwłocznie wysyłana jest do absolwenta informacja o terminie wglądu. Decyduje o nim kolejność złożenia wniosku. Zwykle na odpowiedź czeka się ok. tygodnia. Przedstawiciel OKE powiadamia o dniu i godzinie wglądu telefonicznie bądź listownie.

3. Zgłoś się w wyznaczonym terminie do siedziby OKE

Wglądy do prac maturalnych zawsze odbywają się w siedzibie OKE. Należy się tam udać, zabierając ze sobą:
• Dokument tożsamości,
• Dokument z otrzymaną informacją o terminie wglądu,
• Kartkę i długopis do przepisania tych fragmentów pracy, które, według absolwenta, zostały nieprawidłowo ocenione,
• Wydrukowaną kartkę z procedurą wglądu do prac.

Jak się odbywa sam wgląd do pracy maturalnej?

Od przedstawiciela OKE otrzymujesz czystopis oraz brudnopis swojej pracy maturalnej, klucz odpowiedzi, według którego prace są sprawdzane przez egzaminatorów, a także kartę odpowiedzi z zaznaczonymi punktami przyznanymi za każde zadanie. Obecny przy wglądzie pracownik OKE pilnuje, by wszystkie udostępnione dokumenty nie zostały zniszczone lub w jakikolwiek sposób zmienione. Nie może on udzielać żadnych informacji na temat oceny pracy. Dyskusje merytoryczne w trakcie przeglądania ocenionej matury wydają się być więc bezcelowe.

Na co zwrócić uwagę przy przeglądaniu swojej pracy?

Przede wszystkim nie wolno się denerwować. Spokój przy przeglądaniu pracy jest tak samo ważny jak przy jej pisaniu. Najpierw należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie punkty zostały prawidłowo zsumowane. "To najczęstszy powód zmiany wyniku egzaminu" - przyznaje Lucyna Grabowska, p.o. kierownika Wydziału Matur CKE, cytowana przez perspektywy.pl. Potem warto sprawdzić, czy egzaminator nie pominął przy ocenie żadnego zadania i czy przyznał za nie odpowiednią liczbę punktów. Szczególnie istotne jest przejrzenie odpowiedzi na pytania otwarte. Zwykle dają one większą szansę na zdobycie dodatkowych punktów. Co ważne, zakazane jest kserowanie, kopiowanie i fotografowanie arkusza maturalnego.

4. Złóż wniosek o powtórne sprawdzenie pracy

Jeżeli zauważyłeś jakiekolwiek błędy w ocenie swojej pracy maturalnej, możesz złożyć wniosek o powtórne sprawdzenie pracy. Wniosek ten również kierujesz do Dyrektora OKE. Oprócz niezbędnych danych personalnych powinien on zawierać także argumenty go popierające. Wśród nich strona odwolanieodmatury.pl wylicza:
• Zacytowanie swojej wypowiedzi z pracy maturalnej - tej, która nie znalazła uznania egzaminatora;
• Zacytowanie określonego fragmentu z podręcznika (lub podręczników) rekomendowanego przez MEN, na poparcie swojej tezy;
• Dowiedzenie, że Twoje odpowiedzi zawarte w pracy są logicznie tożsame z odpowiedziami zawartymi w kluczu.

Po złożeniu wniosku OKE powtórnie sprawdza Twoją pracę maturalną. Niekoniecznie musi to oznaczać zmianę wyników. Jeżeli po ponownym sprawdzeniu pracy Twoje wyniki nie uległy zmianie, pozostaje jeszcze walka na drodze sądowej.

5. Cywilny pozew o ochronę dóbr osobistych

Niezadowolony absolwent może złożyć do sądu powszechnego pozew z powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Naruszeniem dobra osobistego w tym przypadku jest nieprawda poświadczona na urzędowym dokumencie, jakim jest świadectwo dojrzałości. Jeśli zdecydujesz się wejść na drogę sądową, dokładnie przepisz treść spornego pytania, skonsultuj swoją odpowiedź na nie z kompetentną osobą, przeanalizuj sprawę z prawnikiem i idź do sądu, gdzie Twoja odpowiedź zostanie skonfrontowana ze stanem wiedzy powszechnej. Co ważne, nie będzie tu mowy o żadnym "kluczu" odpowiedzi, który wzbudza wiele kontrowersji. Samo Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w § 53. ust. 1 mówi: "Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach".

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Jak mi wiadomo... Niektórzy nawet się chętnie zgłaszają, ale potem nie przychodzą:)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.