Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

6989 miejsce

Ubój rytualny a cierpienie zwierząt

Istnieje w Polsce wielu przeciwników tak zwanego uboju rytualnego Halal, jednak opinie te wynikają z niewłaściwego poznania Systemu Halal, bądź też zapoznania się z nim w ubojniach Trzeciego Świata i innych biednych krajów .

Zasady Sharia (korzenie Systemu Halal) wymagają, aby społeczność ludzka traktowała wszystkie istoty żyjące z szacunkiem, oraz by ich życie było chronione wraz z zapewnieniem im należnego dobrostanu.
W Systemie Halal obowiązuje bezwzględny zakaz narażania zwierząt na cierpienie, ranienie i zadawanie bólu (także znęcania się psychicznego). Jednocześnie należy pamiętać o tym, że nie istnieje żaden zakaz spożywania produktów mięsnych, pochodzących ze zwierząt, a więc ubój zwierząt jest jak najbardziej dopuszczalny (jeśli jest to pokarm konieczny).
Ogólnie rzecz biorąc, ubój ma być niejako formą oddania szacunku przyrodzie
i podziękowaniem Bogu za zwierzę, które musi zostać zabite i poświęcone człowiekowi jako pożywienie. W tym celu osoba dokonująca uboju
zobligowana jest do wypowiedzi rodzaju modlitwy, specjalnej suplikacji, patrząc przy tym w zwierzęciu. Fakt ten sprawia, że osoba taka jest bezpośrednio świadkiem jego ostatniego tchnienia i zdaje sobie sprawę o rangę uboju.
Humanitarny ubój Halal ma być zredukowaniem cierpienia. Z drugiej strony jest to niejako wieź zacieśniająca się pomiędzy ludźmi a zwierzętami, ponieważ społeczeństwo zaczyna odczuwać majestat życia oraz śmierci. {Gdyby każdy z nas miał własnoręcznie zabić jakiekolwiek zwierzę dla mięsa, które trafia potem na nasz stół, stalibyśmy się bardziej współczujący innym istotom i z pewnością spożywalibyśmy o wiele mniej białka zwierzęcego niż obecnie}.
Ubój Halal wymusza pewien rodzaj szacunku do zwierząt i otaczającej nas przyrody.
Podstawą tego założenia są zasady Islamu i słowa jednego z proroków Islamu. Muhammed rzekł: „Bóg wymaga miłosierdzia od was we wszystkim, więc bądźcie delikatni, gdy zabijacie zwierzę, ostrzcie nóż, by zaoszczędzić im cierpienia.” Czy: „Gdy zabijacie zwierzę róbcie to jak najlepiej, naostrzcie nóź, by zmniejszyć cierpienie zwierzęcia”.

Sam ubój niesie ze sobą wiele obwarowań, które mają jak już wspominano
dwojaki sens. Obligatoryjną zasadą wobec zwierząt jest unikanie wszystkich działań powodujących ból. Po pierwsze, zwierzęta przeznaczone na ubój nie mogą być poddawane wcześniej jakiejkolwiek niepotrzebnej formie stresu. Jeżeli natomiast dokonuje się aktu Zabiha (uboju), powinno to być wykonane najszybciej i skutecznie, najlepiej jednym cięciem, tak by zwierzęta nie cierpiały zbyt długo. Co więcej zwierzęta nie mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu, w którym dokonuje się uboju. Ma to na celu zaoszczędzenie im niepotrzebnego stresu. Każdy etap czy to spęd, transport czy przebywanie zwierząt musi gwarantować, że na każdym etapie będą one traktowane z należnym im szacunkiem. W przeciwnym razie żywność straci status Halal. Jakakolwiek forma bicia zranienia czy nacięcia jest zabroniona już na etapie transportu czy osobników oczekujących na ubój.
Także inne czynności mogące powodować nagły stres czy strach są zabronione.
W Systemie Halal zwierzę uśmiercane jest jednym cięciem bardzo ostrego noża, który przecina tchawicę, arterię i żyłę szyjną.
Oznacza to, że zwierzę umiera „od razu”. W „zwykłych” ubojniach NIE Halal zdarza się, że zwierzęta już na rampie transportowej są traktowane bolesnym poganiaczem (często elektrycznym) oraz przed ubojem ogłuszane w niewłaściwy sposób. Tak więc oszałamianie zwierząt przed ubojem, które powoduje cierpienie (np. nieodpowiednie parametry narzędzi ogłuszających) jest niedozwolone. Jeśli oszałamianie jest stosowane, aby zminimalizować cierpienie zwierząt może być stosowane, lecz powinno odbywać się według wielu wymogów, których nie będziemy poruszać w dzisiejszym artykule.
Generalizując, zwierzę powinno być oszołomione tymczasowo. Co to oznacza w praktyce? Oszołomienie nie powinno zabić ani przyczynić się do stałych urazów osobnika poddawanego ogłuszeniu. Narzędzie służące do ogłuszania nie powinno przenikać do ciała, czy powodować przełamania kości czaszki głowy.
Jakiekolwiek ogłuszenie jeśli zostało spowodowane, powinno po zaprzestaniu działania bodźca pozwolić na powrót czynności życiowych osobnika poddanego wcześniej tej czynności.
Jak pokazują badania naukowe bardzo trudno jest określić właściwe parametry narzędzi oszałamiających. W przypadku ogłuszania elektrycznego (u drobiu) ma to związek zarówno z wagą ptaków, liczbą osobników zanurzanych w wannach, w których są ogłuszane oraz oczywiście kondycją zwierząt, co jest cechą indywidualną i trudną do obliczenia.
Co więcej, drób oszołamiany jest przeważnie w kąpieli wodnej metodą ciągłą (elektrody stanowią strzemiączko i elektrolit w którym zanurzana jest głowa ptaka) i proces przeprowadzany jest co najmniej na kilku ptakach, należy więc uwzględniać całkowite natężenie prądu miedzy dwiema elektrodami w zależności do liczby (czy wagi i kondycji) ptaków poddawanych jednocześnie oszołamianiu. Dodatkowo ważne są parametry prądu. Zwiększenie cierpienia poprzez oszołamianiu elektryczne i co za tym idzie duża liczba bicia skrzydłami u ptaków poddawanych tej czynności, pociąga za sobą znaczące zużycie ich energii oraz w konsekwencji powoduje obniżenie pH w mięśniach. Poza tym towarzysząca wysoka temperatura tuszek, powoduje denaturację białek i przyczynia się do występowania w otrzymywanym mięsie syndromu PSE.
Według innych badań u ptaków można obserwować też wolniejsze wykrwawianie. W mięsie wzrasta stężenie kwasu mlekowego pod wpływem tylko i wyłącznie samego oszołamiania zwierząt (znacznie szybciej w przypadku zastosowania prądu o wyższej częstotliwości). Dla zwierząt poddawanych oszołamianiem o większej częstotliwości stwierdza się znaczne straty wywołane wyciekiem termicznym.
W przypadku bydła, często stosuje się ogłuszanie mechaniczne z użyciem bolca, który boleśnie przebija kości czaszki. Dopiero po unieruchomieniu zwierzęcia, to znaczy praktycznie po ustaniu pewnych czynności życiowych następuje cięcie rzeźnicze. Tak zwany właściwy ubój.
Zdarza się także, że zwierze umiera z powodu samego ogłuszenia, co rzutuje na spożywanie przez nas wątpliwej jakości mięsa.
W systemie muzułmańskim jest to niedopuszczalna praktyka, uważana za niehumanitarne traktowanie zwierzęcia, sprawianie mu dodatkowego bólu i otrzymywanie mięsa, które staje się zabronione do spożycia. Często stosowane poza Systemem Halal oszołomienia wyłącznie i tylko z nazwy jest ułatwieniem i zmniejszeniem cierpienia zwierząt. W rzeczywistości jest to tak naprawdę ułatwienie dla ubojowca (unieruchamia zwierzę). Co gorsza, metoda nowoczesna, tak zwana europejska, zachodnia jest o wiele brutalniejsza w uboju.
Istnieje w Polsce wielu przeciwników tak zwanego uboju rytualnego Halal, jednak opinie te wynikają z niewłaściwego poznania Systemu Halal, bądź też zapoznania się ubojniach nim w ubojniach Trzeciego Świata i innych biednych krajów stosujących System Halal wyłącznie z nazwy. Często też wiele ubojni (także w krajach typowo muzułmańskich) uważa, że wystarczy dokonać uboju Halal i mięso jest już Halal. Jest to błędne mniemanie. Według Systemu Halal tak naprawdę, dobro zwierzęcia jest niezmiernie ważne od jego urodzenia do uboju (wraz z traktowaniem zwierząt, pożywieniem i warunkami chowu oraz dbałości o środowisko naturalne).
Po drugie, prowadzenie całościowego Systemu Halal oraz
przeprowadzany w ten sposób ubój służy poprawie walorów zdrowotnych mięsa, (co zostało potwierdzono przez obecnie prowadzone badania naukowe). Spożywanie mięsa z padliny zwierząt, które zginęły nie wykrwawiając się należycie oraz u których podnosił się poziom hormonów stresowych czy nieprawidłowo karmionych (zawartość zakazanych substancji przenikających do mięsa wraz więcej karmą)
może być dla nas zagrożeniem, a co więcej rzutuje to na gorszej jakości produktów zawierających więcej bakterii i innych szkodliwych substancji wpływających na nasze zdrowie.
W mięsie zwierząt „źle” ubitych NIE Halal najczęściej wykrywa się zwiększoną podatność na procesy gnilne. Jest to również udowodnione badaniami naukowymi.
W tym przypadku aspekt uboju Halal ma właściwe podejście dla zwierząt oraz dbałość o jakość produktów, które spożywamy. Mówiąc w skrócie, jak już podkreślano metody oszałamiania i sam przebieg uboju wiąże się z różnorakimi punktami krytycznymi związanymi z traktowaniem zwierząt oraz z późniejszą jakością tuszek i mięsa…A jakość ma niebagatelne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy (ekonomia zysku) oraz klienta (ekonomia zdrowej i bezpiecznej, smacznej żywności).
Reasumując wszystkie zasady i metody uboju Halal, jego zalety i wady wydaje się, że najkorzystniejszym dla zwierząt (humanitaryzm, ochrona praw zwierząt) oraz jakości mięsa jest System uboju HALAL. Dowiodły to także badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Hanowerze. Profesor Wilhelm Schulze i współpracownicy z Hanover University w Niemczech
niedawno
potwierdzili naukowo, że bezpośrednia metoda uboju jest bardziej humanitarna dla zwierząt i dostarcza mniejszego cierpienia w porównaniu do konwencjonalnych metod stosowanych powszechnie na Zachodzie. W skrócie, stwierdzono używając Elektro Encefalografu (EEG) i Elektrocardiogramu (ECG), że w ciągu 3 pierwszych sekund po cięciu nie notuje się istotnych zmian w mózgu w porównaniu do stanu przed uboju. Zespół badawczy sugeruje, że zwierzęta nie odczuwały zwiększonego cierpienia bezpośrednio po cięciu. Porównano tymi samymi metodami ubój bydła z użyciem ogłuszacza z bolcem. Aparatura badawcza wykazywała wówczas zwiększenie bólu bezpośrednio po oszołomieniu, łącznie z wcześniejszym ustaniem bicia serca zwierzęcia po ogłuszeniu, co skutkowało dodatkowo mniejszym wypływem krwi i pogorszeniem jakości mięsa.

Reasumując nasze rozważania, Islam stoi na stanowisku, że zwierzęta są czymś więcej niż tylko pokarmem czy surowcami przetwarzanymi w pokarm. Jednakże w nowoczesnych gospodarstwach zwierzęta dziś traktuje się je często jak maszyny produkcyjne, utrzymując i hodując je w zbyt małych pomieszczeniach, co jest spowodowane zwiększeniem intensyfikacji hodowli. Naraża to jednak zwierzęta na dodatkowe, często ogromne cierpienia. Islam zabrania powyższego traktowania. W Systemie Halal nie wolno dokonywać prozaicznej czynności jak pozbawiania rogów u krów, czy znakowania bez znieczulenia.
Normy islamskie zabraniają jakiegokolwiek znęcania się nad zwierzętami i spożywania mięsa z osobników, które cierpiały podczas uboju. W prawie zwyczajowym Islam jasno określa ogólny stosunek ludzi do zwierząt, zabraniając złego traktowania jak i niszczenia otaczającej nas przyrody. Muhammed rzekł mawiać: „Kto jest miły, humanitarny dla stworzeń Boga, Bóg będzie miłosierny dla niego”. Islam uznaje, że zwierzęta posiadają duszę, (nieco inną od ludzkiej) oraz, że posiadają pewien stopień uczuć.
Co więcej zasady Shariah poruszają kwestię ochrony przyrody mówią o zakazie wycinania drzew, o ochronie i dobroczynności wobec dzikich zwierząt i o wielu innych zagadnieniach nazywanych w dzisiejszej nomenklaturze ochroną środowiska.
Filozofia islamska dotycząca traktowania zwierząt uznaję wszystkie żyjące istoty za posiadające duszę. Wszystkie zasady o traktowaniu zwierząt wywodzą się z Koranu i Sunny i są niejako nakazem Boga skierowanym do społeczności ludzkiej, by godnie traktować „niższe” istoty. Krótkim przykładem w temacie właściwego traktowania zwierząt są słowa Proroka Muhammeda(SLW) :
„Człowiek, który nie zna litości wobec żyjących istot (zwierząt) nigdy nie zdobędzie łaski Boga”.
Islam zakazuje między innymi:
- zabijania zwierząt w innych celach niż zdobycie pożywienia.
-używania zwierząt jako cele strzelnicze
- polowań dla własnej przyjemności
- organizowania walk zwierząt innych brutalnych sportów z użyciem zwierząt
- znęcania się, okaleczania.
Wszystkie zwierzęta muszą być do samego końca ich życia traktowane z szacunkiem i chronione przed niepotrzebnym bólem.
Dla przykładu zacytujmy słowa Hadisu. Zapytano proroka: Czy czeka nas nagroda za dobroć wobec zwierząt? Prorok Muhammed (SLW) odparł: Nagroda jest za dobroć wobec każdej żywej istoty”.
Oraz Muhammed (SLW) rzekł: „Dobry czyn uczyniony zwierzęciu jest jak dobry uczynek dany człowiekowi, każdy akt okrucieństwa wobec zwierzęcia jest jak akt okrucieństwa wobec człowieka”. Słowa te są kwintesencją humanitaryzmu w Systemie Halal i prawie religijnym.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (2):

Sortuj komentarze:

@Andrzej Chorążewicz: Pan N. nie w takim kontekście o szczawiu mówił, który Pan przywołuje. Pan N. nie widzi(ał) problemu niedożywionych dzieci, skoro szczaw rośnie, to znaczy, że go nie wyjadają - czyli nie są głodne. Co do kwestii rytualnego uboju, proszę nie mieszać "kultury" uboju zwierząt, którą próbuje nam się narzucić i zaakceptować jako swoją, z jedzeniem bądź niejedzeniem mięsa. To dwie odrębne rzeczy.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Co za bzdury! Nie trzeba być naukowcem, żeby wiedzieć, że śmierć przez podcięcie gardła 'na żywca' to ogromne cierpienie! Czy autor tego artykułu wolałby umrzeć w ten sposób czy może lepiej 'kula w łeb'? Wystarczy oglądnąć jakis filmik na youtube i bedzie wiadomo, jaki 'humanitarny' jest ubój rytualny!
Zresztą, teraz nie chodzi tu o religię, a o pieniądze. Od 10 lat Ubój rytualny jest w Polsce nielegalny, a istnieje kilkadziesiąt rzeźni, które go wykonują. A Grupiński - przewodniczący PO- działa w porozumieniu z z rabinem Schudrichem i chce zmusic posłów PO- poprzez dyscypline klubową- by gło0sowali za ubojem rytualnym.
W końcu, tu jest Polska! Dlaczego mamy legalizować obce zwyczaje?! Jak pojadę do Chin, to zapewne nikt nie zwróci uwagi na kilku Polaków, którzy zażądają ustawy, która zakazuje jeść psy i koty.
A najważniejsze są zwierzęta. Trzeba być bestią, by je tak torturawać!!!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.