Facebook Google+ Twitter

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2012-02-08 13:05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). Po debatach i poprawkach, rezolucja ta została zatwierdzona.

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,
– uwzględniając rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
– uwzględniając swoją decyzję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przeglądu porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską,
– uwzględniając debatę plenarną z dnia 20 października 2010 r. na temat umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi,
– uwzględniając projekt umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi z dnia 2 października 2010 r.,
– uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi nr 90/2009 (JD)OV na temat dostępu do dokumentacji dotyczącej ACTA,
– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003,
– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją (2003/C 321/01),
– uwzględniając Porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO),
– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art.110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że walka z podrabianiem towarów stanowi kluczowy element strategii politycznej UE w celu zapewnienia sprawiedliwości, równych szans dla jej producentów, utrzymania miejsc pracy dla obywateli i poszanowania praworządności,
B. mając na uwadze, że warunkiem bardziej skutecznej walki z towarami podrobionymi – co jest zjawiskiem o zasięgu ogólnoświatowym – jest ściślejsza współpraca międzynarodowa głównych światowych graczy,
C. mając na uwadze, że mimo szeregu prób realizacji wielostronnego podejścia w tym zakresie – które pozostaje głównym celem strategii UE – nie udało się to ze względu na opór i sprzeciw innych globalnych graczy, a także mając na uwadze, że w związku z tym umowa wielostronna wydaje się być najlepszym sposobem rozwiązania konkretnych problemów na szczeblu międzynarodowym,
D. mając na uwadze, że – jak wielokrotnie podkreślała Komisja – ACTA dotyczy wyłącznie środków egzekucyjnych i nie zawiera przepisów zmieniających zasadnicze prawa własności intelektualnej w ustawodawstwie UE czy pozostałych stron ACTA, lecz po raz pierwszy ustanawia kompleksowe ramy międzynarodowe wspomagające strony w działaniach na rzecz skutecznego zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, a zatem umowa ta nie pociąga za sobą żadnej zmiany wspólnotowego dorobku prawnego,
E. mając na uwadze, że w wielu dziedzinach, także w przepisach dotyczących sektora cyfrowego oraz zakresie obowiązkowych środków kontroli granicznej, ACTA wykracza poza zakres TRIPS, a zatem przyznaje właścicielom praw lepszą ochronę,

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.