Facebook Google+ Twitter

Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 w konsultacjach społecznych

16 sierpnia 2013 roku w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie odbyła się konferencja z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na której omówiono podział Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej.

 / Fot. archiwum Menu GroupRozpoczynający Konferencję pt. "Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 w konsultacjach społecznych" Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas zaznaczył, że "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025" nastawiona jest na inteligentne specjalizacje regionu. Wśród nich wymieniane są projekty związane z branżą rolniczą i spożywczą, przemysłem meblarskim oraz przemysłem związanym z turystyką.

 / Fot. Olsztyn24Prezydent RP Bronisław Komorowski stwierdził podczas swojego wystąpienia, że środki finansowe Unii Europejskiej przyznane Polsce na lata 2014-2020 są najprawdopodobniej ostatnią tak dużą pulą pieniędzy jaka będzie możliwa do otrzymania przez nas. Należy zatem podjąć odpowiednie działania, aby je jak najlepiej wykorzystać. Powinny być kierowane na cele związane z wyrównywaniem poziomu życia pomiędzy regionami. - "Jest to szansa na miarę tysiąclecia." - zaznaczył Prezydent. Dodał również, że to od samorządowców będzie zależało w jaki sposób zostaną spożytkowane unijne środki - czy zostaną przeznaczone na korzyści doraźne czy na inwestycje rozwojowe.

Wiceminister Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski skupił się na wyzwaniach strategicznych wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Następnie Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawiła projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 i omówiła sytuację Województwa Warmińsko-Mazurskiego z perspektywy rządu.

Kolejnym punktem konferencji była dyskusja zebranych gości. Uczestnikami rozmów byli różnego szczebla przedstawiciele samorządów lokalnych, mający okazję przedstawić plany związane z rozwojem regionów Warmii i Mazur.

 / Fot. archiwum Menu GroupMerytoryczny udział w konferencji wziął także Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który w obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego aktywnie uczestniczył w dyskusjach, wyrażając cenne opinie dotyczące kształtowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze nie tylko regionu ale i całego kraju, a także omawiając własny pogląd na inteligentne specjalizacje.

- "Musimy mieć na uwadze i dołożyć wszelkich starań, aby możliwie najwięcej podejmowanych przez nas działań było realizowanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii i wysokiej jakości badań, których wyniki będzie można wykorzystywać w przedsiębiorstwach i w przemyśle." - przekonywał Bogdan Węgrzynek.

 / Fot. Olsztyn24W kolejnej części Wicemarszałek Jarosław Słoma przedstawił założenia do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz do RPO Warmia i Mazury w ramach nowej perspektywy finansowej.

Z budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro, czyli około 300 mld zł na realizację polityki spójności. Fundusze Europejskie będą przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności.

 / Fot. archiwum Menu GroupPolska planuje podzielić Europejskie Fundusze na następujące dziedziny: nauka i innowacje, sieci szerokopasmowe i usługi cyfrowe, przedsiębiorstwa, niskoemisyjna gospodarka, dostosowanie do zmian klimatu, ochrona środowiska i zachowanie dziedzictwa kulturowego, transport, zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie ubóstwa, edukacja oraz poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

Fundusze europejskie w latach 2014-2020 mają być dostępne dla beneficjentów poprzez krajowe i regionalne programy, które wzajemnie będą się uzupełniać. Bardzo ważnym programem będzie Inteligentny Rozwój o budżecie 7,6 mld euro, który wpłynie na innowacyjność naszego kraju, podniesie jakość prowadzonych badań naukowych oraz poprawi współpracę nauki i gospodarki. Wiedza, Edukacja, Rozwój ma zostać finansowana na kwotę 3,2 mld euro. Program Infrastruktura i Środowisko będzie przeznaczony na infrastrukturę oraz wspieranie inwestycji wpływających na efektywne wykorzystanie energii, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego. Przeznaczone ma zostać na ten cel 24,2 mld euro. W celu stworzenia warunków do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych stworzony został program Polska Cyfrowa - 1,9 mld euro. Pięciu wschodnim województwom, nadal wymagającym szczególnego wsparcia, zostaną przekazane w ramach programu Polska Wschodnia dodatkowe środki w kwocie 2,0 mld euro na przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój miast oraz inwestycje transportowe. Program Europejska Współpraca Terytorialna pozwoli na wzmocnienie powiązań gospodarczych, społecznych, kulturowych i komunikacyjnych pomiędzy Polską a jej sąsiadami. Dla sprawnego zarządzania Funduszami Europejskimi przez administrację oraz informowania o nich zostanie stworzony program Pomoc Techniczna z budżetem 0,6 mld euro. Zarządy Województw będą zarządzały 16 programami regionalnymi na łączną kwotę 28,1 mld euro. Będą mogły one środki te przeznaczyć na wskazane w swoich strategiach rozwoju cele, w tym przedsiębiorczość, edukację, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

 / Fot. Olsztyn24Ponadto, Polska będzie realizowała krajowe programy finansowe ze Wspólnej Polityki Regionalnej, której celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa i zrównoważony rozwój wsi, w tym zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu. Drugim programem krajowym będzie Program Rybactwo i Morze, dzięki któremu sektor rybołówstwa i akwakultury ma stać się bardziej konkurencyjny, zasoby efektywniej wykorzystywane, a środowisko naturalnej skuteczniej chronione.

Podczas wizyty w Olsztynie Prezydent Bronisław Komorowski z rąk marszałka otrzymał statuetkę i w obecności polityków i samorządowców z regionu został wyróżniony tytułem „Przyjaciela Warmii i Mazur".

Anna Figiel

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.