Facebook Google+ Twitter

Uwaga przedsiębiorcy - nowe składki!

Zatrudniasz pracowników w warunkach, które mogą grozić szybszą utratą zdrowia? Jeżeli tak, to od stycznia musisz odprowadzać składki na nowopowstający Fundusz Emerytur Pomostowych.

 / Fot. ZUS - logoTen dodatkowy obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze od 1 stycznia musi za każdego z nich odprowadzić składkę na FEP. Oczywiście pracownicy tacy muszą spełniać dwa podstawowe warunki, tj. urodzić się po 31 grudnia 1948 r. i wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa jest w Ustawie.

Z opłacania składki nie zwalnia zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Składkę muszą opłacać także przedsiębiorcy, których pracownicy nie wykonywali wskazanych w Ustawie kategorii prac przed 1 stycznia 1999 r.

Składkę należy odprowadzać również za: zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, za okres wykonywania prac górniczych o których mowa w art.50c ustawy o emeryturach u rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach pomostowych, za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej oraz tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. Osoby te będą zobowiązane do opłacania składek na FEP za siebie.

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka ta w całości jest finansowana przez płatnika składek.

Więcej informacje na temat składek na Fundusz Emerytur Pomostowych można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem.

Wybrane dla Ciebie:




Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.