Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

2119 miejsce

VI Forum Nowej Gospodarki

W piątek 13 czerwca na terenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro - Centrum Katowicach odbyło się VI Forum Nowej Gospodarki. Głównym tematem było zbudowanie współpracy biznes - nauka - administracja.

Baner VI Forum. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Ważnym elementem Uczestnicy Forum. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Krakówdebaty o tematyce gospodarczej przy zasięgu ponad regionalnym skierowanej do sektora nauki, biznesu i administracji. Zadaniem każdego Forum określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju oraz by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym.

Debata ta ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Pan Sebastian Ramenda Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Na podstawie Pan Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Planowania Strategicznego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków projektu przewodnim tematem było „Unia innowacji” strategii „Europa 2020”. Podstawą polityki wspierania sfery badań, innowacji i przedsiębiorczości powinna być koncentracja wysiłków i środków na specyficznych, zidentyfikowanych w każdym kraju i regionie obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji. Pracami Forum Nowej Gospodarki jest ogniskowanie wokół implementacji idei inteligentnej specjalizacji na poziomie regionu, makroregionu Polski Południowej i kraju.

Program był bardzo bogaty. Rozpoczęło się wystąpieniem gości honorowych oraz organizatorów: Mirosława Sekuły - Marszałek Województwa Śląskiego, Jacka Woźniaka Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego, Petera Knitscha Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska NRW, Dawida Kostempskiego Przewodniczącego Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Romana Trzaskalika Prezesa Parku Naukowo -Technologicznego Euro – Centrum.

Tematem panelu wprowadzającym było: CSR jako instrument podniesienia innowacyjności regionu Polski Południowej.

Omawiano następujące sprawy:
- Jak należy rozumieć ubóstwo energetyczne? Definicja ubóstwa energetycznego.
- Jakie są możliwości działań CSR - owych skierowanych na grupy objęte ubóstwem energetycznym?
- Działania doraźne - działalność charytatywna
- Działania długoterminowe - energooszczędne budownictwo socjalne, rewitalizacja dzielnic miast, pozyskiwanie energii z odpadów.
- Jakie działania podjąć, aby nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen energii i społecznego kryzysu ?
- Czy istnieją badania postaw przedsiębiorców wobec problemu ubóstwa energetycznego?

Referat wprowadzający wygłosił Szymon Liszka z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii - wnioski z badania ubóstwa energetycznego w Polsce. Moderatorem był: ks. Piotr Brząkalik Proboszcz Parafii MBNP w Katowicach
Panelistami byli:
- Jacek Czech, Krajowa Izba Gospodarcza
- Aleksandra Gajewska Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
- Michał Wójcik Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
- Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego
- dr Małgorzata Such - Pyrgiel Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
- prof. Florian Kuźnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- Anna Losa –Jończyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- prof. Adam Bartoszek z Uniwersytetu Śląskiego

W drugim budynku odbyła się Polsko - Niemiecka Giełda Kooperacyjna Tematyką
było: prezentacje ofert inwestycyjnych województwa śląskiego, województwa małopolskiego i Nadrenii Północnej - Westfalii.
Moderatorem była Katarzyna Siwek, Polsko-Niemiecka Izba Handlowa (AHK)
Stolik polsko - niemieckiej giełdy. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Panelistami byli: Stolik polsko - niemieckiej giełdy. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
- dr Andrzej Szteliga Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego
- Sebastian Ramenda Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który przedstawił prezentacje oferty Małopolski dla Inwestorów zagranicznych.
- Dr. rer. nat. Frank - Michael Baumann Dyrektor Naczelny Energie Agentur NRW

Kolejny Panel nosił nazwę: Gmina nisko emisyjna jako przykład rozwoju nowych technologii
Poruszana była tematyka:
- Gospodarka nisko emisyjna w samorządach - przykłady dobrych praktyk.
- Jakie są błędy i problemy w realizacji projektów inwestycyjnych oraz ich konsekwencje?
- Jak technologie spalania i rodzaj paliwa wpływają na szkodliwość ekologiczną ogrzewnictwa indywidualnego?
- Przykłady programów gospodarki nisko emisyjnej w samorządach,
- Jak mówić o problemie niskiej emisji ? - nowoczesna komunikacja i promocja w kontekście kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Moderator był: Tomasz Zubilewicz prezenter pogody TVP, TVN Meteo
Uczestnicy Forum. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Panelistami byli: Banery na Forum. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
- Bożena Herbuś z Urząd Miasta Częstochowy - Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Gospodarowania Energią, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii przy ŚZGiP.
- Marek Bednarz z Viessmann Sp. z o.o.
- prof. Andrzej Szlęk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej
- Paweł Syrek z Grupy Doradczej Altima Sp. zoo
- Patryk Swoboda z Planergia Sp. zoo - Koordynator Projektu Dziękuję! Nie truję!.

Kolejny panel był na temat
- Jak pozyskać dofinansowanie dla MŚP i kreatywnych pomysłów? Perspektywa finansowa na lata 2014-2020.
- Granty i instrumenty dla MŚP na poziomie Komisji Europejskiej w latach 2014 – 2020.
- Ograniczenia i bariery dla MŚP na poziomie Komisji Europejskiej w latach 2007-2013.
- Ograniczenia i bariery dla MŚP w okresie programowym lata 2007 – 2013.
- Ocena programów i zapisów programowych z perspektywy środowiska i praktyków.
Prezentacje przedstawili
- Magdalena Chawuła - Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli - Granty i instrumenty dla MŚP w Programie Horyzont 2020 i Programie COSME,
- Jerzy Kwiatkowski Ekspert ds. inwestycji kapitałowych Euro-Centrum S.A. Możliwości pozyskania dofinansowania na realizację innowacyjnych pomysłów w ramach Akceleratora Technologicznego Euro-Centrum,

Dyskusją panelową było Pozabankowe fundusze szansą podniesienia innowacyjności przedsiębiorczości Polski Południowej.

Moderacje prowadził prof. Jan Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Panelistami byli:
- Anna Jedynak z Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Bożena Rojewska z Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
- Paweł Szostak przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
- Tadeusz Donocik z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
- Katarzyna Markiewicz – Śliwa z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
- Jakub Fulara przedstawiciel Banku Pekao

Kolejny panel był związany z Szansą dla gospodarki NRW na rynku Polski Południowej oraz nawiązywała do:
- Programy krajowe dla inwestorów zagranicznych.
- Programy regionalne dla inwestorów zagranicznych.
- Charakterystyka rynku Polski Południowej: dane makroekonomiczne, instytucje obsługi inwestora, imprezy wystawiennicze.

Moderatorem była: Katarzyna Siwek, Polsko-Niemiecka Izba Handlowa (AHK)
Natomiast panelistami:
- Jan Szustkiewicz Naczelnik Wydziału, Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo Gospodarki
- dr Andrzej Szteliga Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego
- Sebastian Ramenda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- Przedstawiciel Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
- Wojciech Senderowicz, Prezes Zarządu Blumenbecker Polska Sp. zoo

Z uwagi, że Forum odbywało się w dwu osobnych obiektach, jak też bogactwo tematyki przedstawiłem tylko fragment. Więcej na stronie www.forumng.pl

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.