Facebook Google+ Twitter

W Krakowie będzie demonstracja w obronie praw lokatorów

Na najbliższą środę zapowiedziano kolejną demonstracja w obronie praw lokatorów. Tym razem przeciwko próbie bezprawnego przejęcia kamienicy przy ulicy Grodzkiej 12

Na najbliższą środę zapowiedziano kolejną demonstracja w obronie praw lokatorów. Będzie to już trzecia akcja zorganizowana przez „Forum w obronie godności, jedności Lokatorów Członków Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych i Oczekujących na mieszkania oraz Bezdomnych”. Tym razem, po wcześniejszych akcjach w obronie mieszkańców kamienic przy ulicy Mogilskiej 49 i Łazarza 3, demonstracja będzie dotyczyła budynku przy ulicy Grodzkiej 12 a konkretnie, jak twierdzą organizatorzy, próby bezprawnego jej przejęcia.

Forum Lokatorów zostało stworzone spontanicznie zrzeszając stowarzyszenia lokatorskie, grupy nieformalne oraz zwykłych mieszkańców. Chcą oni walczyć o zmianę sytuacji prawnej lokatorów. Jednym z elementów ich kampanii jest obywatelski projektu ustawy który jak mówią pomysłodawcy ma wreszcie pozwoli chronić interesy lokatorów.

Przed środową demonstracją opublikowali apel „do lokatorów kamienic miasta Krakowa” w którym proszą o przybycie 13 sierpnia o godz. 16.15 na Rynek Główny pod Wieżę Ratuszową i wzięcie udziału w demonstracji.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (11):

Sortuj komentarze:

GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 25.09.2011 10:38

Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.
Żądamy zdecydowanego zajęcia się problemem zakłócania ciszy nocnej w rejonie Rynku Głównego i okolicach. Zachowanie się części bywalców lokali jest skandaliczne.
Policja i Straż Miejska nie panuje nad tym procederem.
Cały czas Forum zwraca uwagę, że nie wolno eksmitować lokatorów, likwidować sklepy, zakłady usługowe i instytucje kulturalne ze śródmieścia, doprowadzając do braku przestrzegania prawa przez użytkowników lokali jak i hosteli.
Tak właśnie kończy się polityka władz miasta Krakowa.
Forum apeluje, aby wrócić do haseł Solidaryzmu Społecznego, gdyż innej drogi po prostu nie ma, chyba, że chce się działać na szkodę mieszkańców Krakowa.

LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Mieszkańcy Tyńca, Sidziny, Skotnik i Toń!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 29.09.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych ¾.
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 25.09.2011 10:37

Do Mieszkańców Miasta Krakowa !
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych, Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Toń oraz Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie organizuje ponownie pikietę przeciw polityce mieszkaniowej, socjalnej oraz ekologicznej Prezydenta i Rady Miasta Krakowa a także władz państwowych. Występujemy w obronie parku krajobrazowego w Podgórkach Tynieckich, oraz zagrożeń przyrodniczych dla fauny i flory spowodowanej budową spopielarni zwłok w wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze. Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych. Brak dostatecznych konsultacji społecznych przy planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Osiedla Łokietka” na terenie Toń w Krakowie.
Mieszkańcy Toń protestują bo uważają, że plan jest słaby, godzi w ich podstawowe interesy, prawo własności oraz jest niezgodny z wolą mieszkańców. Mieszkańcy Toń i reprezentujące ich Stowarzyszenia uważają, że przy sporządzaniu planu przestrzennego nie pyta się ich o zdanie ani nie było w tym zakresie konsultacji. Uważają że naruszona została zasada dialogu społecznego, a skala zaniedbań powoduje, że konieczne są dalsze konsultacji z mieszkańcami.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie apeluje o:
1. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
2. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie mogą pełnić
funkcji kamieniczników.
3. Zagospodarowanie pustostanów.
4. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat
Miasta z tego tytułu .
5. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
6. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
7. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic.
8. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
9. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli
celem doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i
psychicznemu nad lokatorami.
10. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie
budynków standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.


11. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
12. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych,

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 03.09.2011 10:39

Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.
Żądamy zdecydowanego zajęcia się problemem zakłócania ciszy nocnej w rejonie Rynku Głównego i okolicach. Zachowanie się części bywalców lokali jest skandaliczne.
Policja i Straż Miejska nie panuje nad tym procederem.
Cały czas Forum zwraca uwagę, że nie wolno eksmitować lokatorów, likwidować sklepy, zakłady usługowe i instytucje kulturalne ze śródmieścia, doprowadzając do braku przestrzegania prawa przez użytkowników lokali jak i hosteli.
Tak właśnie kończy się polityka władz miasta Krakowa.
Forum apeluje, aby wrócić do haseł Solidaryzmu Społecznego, gdyż innej drogi po prostu nie ma, chyba, że chce się działać na szkodę mieszkańców Krakowa.
Pikieta rozpocznie się w dniu 08 września /czwartek/ 2011 roku. o godz. 15.00. przy przejściu dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Karmelickiej 1 i przed teatrem Bagatela w Krakowie.
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Mieszkańcy Tyńca, Sidziny i Skotnik!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 08.09.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia przy przejściu dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Karmelickiej 1 i przed teatrem Bagatela w Krakowie .
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 03.09.2011 10:37

Do Mieszkańców Miasta Krakowa !
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych oraz Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie organizuje ponownie pikietę przeciw polityce mieszkaniowej, socjalnej oraz ekologicznej Prezydenta i Rady Miasta Krakowa a także władz państwowych. Występujemy w obronie parku krajobrazowego w Podgórkach Tynieckich, oraz zagrożeń przyrodniczych dla fauny i flory spowodowanej budową spopielarni zwłok w wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze.
Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie apeluje o:
1. Przyśpieszenie „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. 2. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
3. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie mogą pełnić
funkcji kamieniczników.
4. Zagospodarowanie pustostanów.
5. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat
Miasta z tego tytułu .
6. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
7. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
8. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic.
9. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
10. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli
celem doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i
psychicznemu nad lokatorami.
11. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie
budynków standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.
12. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.

13. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższen

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 29.08.2011 00:34

Do Lokatorów kamienic miasta Krakowa

13. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz rozliczenie
deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach takich jak
„Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego.
Żądamy także poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym,
kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.


Mieszkańcy Tyńca, Sidziny i Skotnik!
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 01.09.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia przy przejściu dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Bolesława Limanowskiego 31i 50 oraz przy przejściu dla pieszych na ul. Lwowska 30 w Krakowie .
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 29.08.2011 00:31

Do Lokatorów kamienic miasta Krakowa
Stowarzyszenie Nasza mała ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie oraz Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych organizuje ponownie pikietę w obronie parku krajobrazowego oraz zagrożenia przyrodniczego fauny i flory. W wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze. Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie będzie apelować o:
1. Przyśpieszenie „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. 2. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
3. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie
mogą pełnić funkcji kamieniczników.
4. Zagospodarowanie pustostanów.
5. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat Miasta z
tego tytułu .
6. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
7. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
8. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic. 9. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
10. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli celem
doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i psychicznemu
nad lokatorami.
11. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie budynków
standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.12. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
13. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz rozliczenie
deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach takich jak
„Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego.
Żądamy także poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym,
kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.


Mieszkańcy Tyńca, Sidziny i Skotnik!
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 01.09.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia przy

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.08.2011 23:15

Do Lokatorów kamienic miasta Krakowa
Stowarzyszenie Nasza mała ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie oraz Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych organizuje ponownie pikietę w obronie parku krajobrazowego oraz zagrożenia przyrodniczego fauny i flory. W wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze. Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie będzie apelować o:
1. Przyśpieszenie „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. 2. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
3. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie
mogą pełnić funkcji kamieniczników.
4. Zagospodarowanie pustostanów.
5. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat Miasta z
tego tytułu .
6. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
7. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
8. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic. 9. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
10. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli celem
doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i psychicznemu
nad lokatorami.
11. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie budynków
standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.12. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
13. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz rozliczenie
deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach takich jak
„Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego.
Żądamy także poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym,
kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.


Mieszkańcy Tyńca, Sidziny i Skotnik!
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 25.08.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia na u

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 17.07.2011 10:32

Do Lokatorów kamienic miasta Krakowa

Stowarzyszenie Nasza mała ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie oraz Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych organizuje pikietę w obronie parku krajobrazowego oraz zagrożenia przyrodniczego fauny i flory. W wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz nadmiernej budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze. Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Zamierzamy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa w zakresie polityki mieszkaniowej oraz wysokim usługom opłat komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych. Domagamy się także właściwej ochrony najniżej zarabiających oraz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Apelujemy zwłaszcza o zajęcie się budownictwem komunalnym i wykorzystaniem pustostanów.
Mieszkańcy Tyńca, Sidziny i Skotnik!
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 22.07.2011 r./ piątek / o godz.16:00 Miejsce rozpoczęcia przy przejściach dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Skotnickiej na zjeździe z obwodnicy A-4 /Wiadukt Sidzina/.
Dojazd autobusem MPK linii 166, 235, 201 z Łagiewnik

POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 14.07.2011 23:46

Do Lokatorów kamienic miasta Krakowa

Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych. Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych.
Organizuje wiec ponownie przeciwko wyrokom eksmisyjnym sądów, dzikim eksmisjom lokatorów, niebotycznej wysokości czynszów, które powstały na bazie niezweryfikowanych dokumentów pseudowłaścicieli, żądamy rozpatrzenia wniosków zasiedzenia lokali oraz udziałów nieżyjących właścicieli poprzez zwolnienie z kosztów sądowych starych ludzi oraz inwalidów. Inwestujący lokatorzy w te mieszkania od wielu lat są właścicielami tychże mieszkań. Uchylenia spraw spadkowych przed Sądem przy niewiarygodnych dokumentach w konsekwencji których mieszkania są zabierane lokatorom. Prowadzenia spraw przez Prokuraturę wszystkich postępowań karnych odnośnie przejmowania niezgodnie z prawem kamienic. Wszczęcia śledztw, które winny być prowadzone przez Prokuraturę na rzecz poszkodowanych lokatorów /odcinane wody, prądu, gazu oraz znęcanie się psychicznie/
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w wiecu, który odbędzie się w dniu 08.08.2011 r./ poniedziałek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia al. Pokoju 2 przed Poradnią Zdrowia.
Przemarsz nastąpi al. Pokoju, ul. Kordylewskiego, ul. Przy Rondzie 7 przed główne wejście do Sądu, następnie przed budynek Prokuratury przy ul. Mosiężniczej 2.


POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 06.07.2011 23:24

Do Lokatorów kamienic miasta Krakowa

Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych. Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych.
Organizuje wiec przeciwko naruszaniu praw lokatorów zamieszkałych przy ul. Floriańskiej 4 i ul. św. Krzyża 10.
Prawa tych lokatorów są systematycznie gwałcone, i nie otrzymują oni należytego wsparcia ze strony władz samorządowych miasta Krakowa jak i organów Państwa.
Należy przy tym dodać, że ci lokatorzy zajmują od kilkudziesięciu lat te mieszkania.
Dąży się do ich wyrzucenia z mieszkań i utrudnia się im warunki bytowania.
Przeciw tym praktykom Forum chce zaprotestować.
Chcemy także ponownie zaprotestować przeciw polityce mieszkaniowej Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego jak i większości radnych Rady Miasta Krakowa z jej przewodniczącym Panem Bogusławem Kośmider na czele.
Dążą oni faktycznie do pozbawienia lokatorów należnych ich praw, co w konsekwencji doprowadzi do ich bezdomności.
Służy temu zaprezentowany program mieszkaniowy na lata 2011 – 2016 oraz zapowiadane podwyżki czynszów, opłat komunalnych, biletów komunikacji miejskiej a także podatków i opłat lokalnych.
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w wiecu, który odbędzie się w dniu 14.07.2011 r./ czwartek / o godz.14.00. Miejsce rozpoczęcia Rynek Główny przed Ratuszem. Przemarsz nastąpi z Rynku Głównego przed kamienice przy ul. Floriańskiej 4, ul. św. Tomasza, przed kamienice przy ul. św. Krzyża 10, ul. Sienną, Rynek Główny, ul. Grodzką przed Urząd Miasta przy ul. Wszystkich Świętych ¾
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !


Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.