Facebook Google+ Twitter

Walne Zebranie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Krakowie

W tym roku po trzech latach działalności dotychczasowe władze Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Krakowie zakończył swoją kadencje. W środę 10 września odbyło się Walne Zebranie Członków, które wybrało nowe władze.

Uczestnicy Walnego Zebrania. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Aby zrozumieć podstawowe Zgłoszenie do nowych Władz / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków zasady działania Stowarzyszenia przedstawiam fragmenty jego Statutu :

STATUT STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 27 października 2012 r.

Rozdział I: Postanowienia Ogólne
§ 1 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dalej zwane Stowarzyszeniem, działa na mocy Prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu.
§ 2 Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym twórczo-zawodowym, o celach nie zarobkowych, zrzeszeniem osób fizycznych, wykonujących zawód dziennikarza. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna. Do Stowarzyszenia może wstąpić dziennikarz-cudzoziemiec, który nie ma stałego zameldowania w Polsce.
§ 3 Stowarzyszenie szanuje indywidualne prawo do przekonań i poglądów.
§ 4 Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą naczelnych władz jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 6 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność przez pracę społeczną swoich członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 6 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach sformułowanych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków, także gdy są pracownikami.
§ 7 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały na wniosek co najmniej 15 członków. Oddział Stowarzyszenia może mieć osobowość prawną.
§ 7 2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały zagraniczne.
§ 8 Stowarzyszenie stosuje odznaki i pieczęcie na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach.
§ 9 Stowarzyszenie ma prawo należeć do międzynarodowych organizacji dziennikarskich.
........
Rozdział V: Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze
§ 50 1. Oddziały powoływane są dla sprawnej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
§ 50 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku, gdy przez rok liczba członków oddziału nie osiąga 15 członków, oddział nie działa, lub wniosek taki złożył zarząd oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 51 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

W Klubie Krakowskiego Dziennikarza Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1 - środę 10 września odbyło się Walne Zebranie Krakowskiego Oddziału.. Przewodniczący ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z kadencji 2011-2014 jak też skarbnik.

Program był ustalony zgodnie ze Statutem: Uczestnicy Walnego Zebrania. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
Ustępujący Przewodniczący. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków- Otwarcie zebrania dokonał Piotr Legutko Prezes ZO SDP.
- Odbyło się Przyjęcie regulaminu obrad.
- Przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Stawiarski.
- Wybrano wiceprzewodniczącego zebrania.
- Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
- Dokonano Wybór 3 osobową komisji skrutacyjną.
- Dokonano Wybór komisji uchwał i wniosków .
- Komisja skrutacyjna stwierdziła, że drugim terminie w Walnym uczestniczy 47 członków tym samym uznała ważności zebrania i zdolności do podejmowania Uchwał.
- Następnie Sprawozdanie z działalności dokonały: Sąd Dziennikarski, Komisja Rewizyjna
z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału SDP w Krakowie.
- Nowym Prezesem Zarządu Oddziału SDP w Krakowie został Krzysztof Gurba. Po prawej stronie nowy Prezes ZO SDP w Krakowie. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
- Następnie dokonano wyboru: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Sądu Dziennikarskiego, Komisji Członkowskiej, delegatów na Zjazdu Delegatów SDP w Warszawie.

Jest to tylko fragment z uwagi, że oficjalne składy osobowe będą opublikowane na stronie www.sdp.pl .

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim)

Wybrane dla Ciebie:




Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.