Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

5247 miejsce

Wątpliwa reklama Łomży pod patronatem marszałka województwa

Jak podaje serwis 4lomza.pl, w tym roku, pod patronatem władz województwa podlaskiego powstała książka, mająca na celu przybliżenie walorów regionu i jego miast, między innymi Łomży. Niestety, dla Łomży stanowi wręcz antyreklamę.

Fragment okładki książki / Fot. Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Promocja Polska"Zgodnie z informacją na stronie internetowej wydawnictwo "Województwo podlaskie. Od rzemiosła do przemysłu" ma stanowić „swego rodzaju drogowskaz dla przyszłych inwestorów”. Egzemplarze miały byc wręczane gościom wizytującym województwo, zastanawiającym się nad zainwestowaniem swoich pieniędzy w regionie.

Wydawca, bydgoska Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Promocja Polska", przed przystąpieniem do stworzenia dzieła podpisał listy intencyjne z władzami województwa. Posiadając błogosławieństwo od marszałka województwa podlaskiego i wojewody podlaskiego przedstawiciele wydawnictwa rozpoczęli poszukiwania potencjalnych reklamodawców i promowanie swojej firmy w regionie. Z całego województwa reklamy w publikacji zamieściło wiele instytucji publicznych. Z samej Łomży znalazły się reklamy podległych marszałkowi jednostek Szpitala Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a także podległego wojewodzie PKS-u

Niestety, treści opisujące powiat łomżyński i Łomżę, choć opatrzone pięknymi herbami, nie są dla reklamodawców zbyt miłe - podaje serwis 4lomza.pl.
Opis powiatu kończy zdanie: „W systemie gospodarki rynkowej ujawniły się wyraźnie historyczne uwarunkowania powiatu łomżyńskiego, które spowodowały, że społeczności lokalnej nie pozwalają rozwijać się równie szybko, jak innym, tym samym negatywnie wpływając na ich konkurencyjność gospodarczą.” Krótka informacja o Łomży rozpoczyna się w roku 1998 słowami o ustaleniu stolicy powiatu Łomżyńskiego. Autorzy nie dotarli do wielowiekowej historii miasta sięgającej X-go wieku. Nie znalazły się w notce informacje o obronie rubieży północnego Mazowsza, o zamkach królewskich i radzeniu sobie z klęskami wojen i zarazami, choć w przypadku innych miejscowości regionu historia sięga czasów najdawniejszych.

Znalazła się za to informacja o przewidywanej przyszłości miasta i szansach jego rozwoju: „W ciągu ostatnich lat można obserwować systematyczny odpływ ludności (migracje do większych miast, za granicę), który jest spowodowany brakiem perspektyw na przyszłość oraz małym rynkiem pracy.”

Przedstawiciele władz Łomży wyrażają zdziwienie zamieszczonymi w publikacji konkluzjami. W najnowszym rankingu samorządów przygotowywanym przez "Rzeczpospolitą" wśród miast na prawach powiatu najwyżej z podlaskiego uplasowała się Łomża na 25 miejscu w skali kraju. Białystok znalazł się na 29 miejscu, Suwałki na kolejnym 30-tym miejscu. Łukasz Czech z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Łomży przekazał, że prezydent wystosuje do wydawcy list z protestem. Sekretarz powiatu łomżyńskiego Wiesław Jemielity wyraził oburzenie i podkreśliła, że wydawca „reklamówki” nie zwracał się w tej sprawie do starosty.

Jak dotychczas nie udało się ustalić czy władze województwa będą wręczać oficjalnym gościom to "dzieło", jednak wydawnictwo twierdzi, że "sporo" książek przekazano marszałkowi i wojewodzie. Rzecznik prasowy wojewody, Joanna Gadek, twierdzi że urzędnicy wojewody jeszcze nie zapoznali się z treścią książki, ponieważ dotarła do nich w zeszłym tygodniu. Jednoczenie zdecydowanie podkreśla, że porozumienie na wydanie książki z wydawnictwem z Bydgoszczy zawarł poprzedni wojewoda Bohdan Paszkowski.

Jak to drzewiej bywało...


Historyczny podział Mazowsza XIII-XVIII wiek / Fot. GNU Free Documentation license - Wikimedia CommonsOd wczesnego średniowiecza Mazowsze rosło w siłę, a Łomża wraz z nim. Była miastem królewskim, w kronikach zagranicznych podróżników porównywana była z największymi Polskimi miastami. Zamek łomżyński, wiski, nowogrodzki, broniły północnych i północno-wschodnich rubieży przed Jaćwingami, Litwinami i Krzyżakami.

XVI wiek przynosi Łomży prawdziwy rozkwit. Książęta mazowieccy przyznają miastu kolejne przywileje. Przy wsparciu księżnej Anny Mazowieckiej trwa budowa łomżyńskiej fary. W 1526 roku Łomża staje się miastem królewskim. Posiada dwa odległe od siebie o 5 km zamki.

W połowie XVI wieku miasto liczy 3300 mieszkańców, ponad 540 domów, 7 kościołów, posiada dwór królewski, ludwisarnię, arsenał, łaźnię, spichlerze zbożowe, magazyny soli i inne budowle. Można ją odnaleźć nawet na kilku mapach prezentujących Europę środkowo-wschodnią. W mieście, którego świetność przyrównywano jedynie do Warszawy, powstaje nawet zamek królewski. Łomżyński port rzeczny należy do największych tego typu na Mazowszu. Łomża posiada na Narwi sześć mostów, krzyżuje się tutaj kilku międzynarodowych dróg handlowych m.in. z Moskwy do Poznania, z Mazowsza na Litwę czy do Prus.

Król Zygmunt August dość często gości na zamku w Łomży, gdzie zwołuje m.in. Radę Senatorów w latach 1561-1562. Kolejne królewskie "pięć minut" Łomża ma po jego śmierci. Do miasta przyjeżdża wówczas na dwa miesiące jego córka i następczyni Anna Jagiellonka. Zarówno sytuacja polityczna po śmierci króla jak i postawa Anny Jagiellonki sprawiły, że o Łomży mówiono głośno się nie tylko w Rzeczypospolitej, ale i Europie.

Zarazy XVII wieku i potopy szwedzkie przez kolejne lata doprowadzały miasto do upadku. W czasie najgorszych jego chwil w mieście pozostało mniej niż pięciuset mieszkańców. Łomża pomału podnosiła się z gruzów.

Ponowny wzrost i ożywienie gospodarcze Łomży to początek XIX wieku. W 1795 roku część ziemi łomżyńskiej znalazła się w zaborze pruskim, część w rosyjskim. Tylko na kilka lat, bo w 1815 roku powstało Księstwo Warszawskie. W 1806 roku miasto liczy około 6000 mieszkańców. Z chwilą ustanowienia Księstwa Warszawskiego Łomża staje się siedzibą władz departamentu. Po utworzeniu Królestwa Polskiego zostaje głównym miastem obwodu łomżyńskiego, a w 1815 stolicą województwa augustowskiego.

Paradoksalnie przyczyniają do tego nowi zaborcy - Rosjanie. Przez Łomżę prowadzi trakt polityczny z Warszawy do Moskwy. Następuje rozbudowa miasta. Najpierw buduje się obiekty wojskowe, administracyjne, a następnie gospodarcze, publiczne i mieszkalne. Dynamicznie wzrasta liczba ludności. Z tego okresu pochodzi najwięcej łomżyńskich zabytków, m.in. ratusz, poczta czy gmach sądu. Miasto rozwija się stopniowo jako ośrodek o charakterze przemysłowo-handlowym.

I wojna światowa hamuje szybko postępujący rozwój. Łomżanie aktywnie uczestniczą w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Wojna pozostawia po sobie trwały ślad. Okres międzywojenny to lata stopniowego odradzania się regionu. Łomża jest co najwyżej stolicą powiatu w województwie białostockim. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska z biskupstwem w Łomży. W 1939 roku miasto liczy 27 000 mieszkańców (bez wojska). II wojna światowa przynosi ze sobą kolejne zniszczenia. Łomża zostaje zniszczona aż w 70%. W wyniku deportacji i mordów liczba ludności maleje o około 60 proc.

Lata współczesne...


Rok 1975 to przełom w rozwoju powojennej Łomży. Miasto staje się stolicą województwa łomżyńskiego. W latach 1975-1999 następuje gwałtowny wzrost gospodarczy oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego. Funkcję stolicy województwa łomżyńskiego miasto pełni do 31 grudnia 1998 roku. W 1999 roku liczba mieszkańców wynosi 64 915.

GNU Free Documentation License - http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Mozowsze_w_wojew%C3%B3dztwach.png / Fot. GNU Free Documentation license - Wikimedia CommonsOd 1 stycznia 1999 roku Łomża i cała ziemia łomżyńska trafiają do województwa podlaskiego. Mieszkańcy regionu, którzy poznali korzyści samodzielnego decydowania o swoim rozwoju, którzy kulturowo i historycznie są bardziej związani z Mazowszem zostali przypisani do nowego województwa w wyniku rozgrywek politycznych. Województwo podlaskie w niewielkim stopniu pokrywa się z historycznym Podlasiem - na północy Suwalszczyzna ciążąca bardziej do Warmii i Mazur, na zachodzie mazowiecka Ziemia Łomżyńska. W konsekwencji zauważa się, że władze województwa pochodzące z największego miasta nowego regionu traktują północne i zachodnie rubieże z wyjątkową pobłażliwością, po macoszemu.

Od początku istnienia województwa najgłośniejszym konfliktem między północno-zachodnią częścią województwa, a "Białymstokiem" jest Via Baltica. Droga która miała być ekspresową "ścieżką" z zachodu na północ Europy według pierwotnych planów miała biec z Warszawy najkrótszą drogą do granic Litwy przez Łomżę-Grajewo-Suwałki. Po stracie przez Łomżę swojego statusu miasta wojewódzkiego i wzmocnienia pozycji Białegostoku, projekt został zmieniony w drodze politycznych roszad. Nowopowstały projekt przewidywał przedłużenie trasy o kilkadziesiąt kilometrów, przebieg jej przez obszary chronione, rezerwaty, Parki Narodowe - wszystko po to by poprowadzić tę drogę jak najbliżej Białegostoku.

Przez kolejne lata likwidowane były w Łomży instytucje, urzędy - ich wyposażenie przenoszone do Białegostoku. Rola Łomży przez cały czas była przez władze województwa umniejszana, co powodowało ciągłe zaognianie nastrojów między mieszkańcami Łomży i Białegostoku.

W 2007 roku miała powstać w Łomży specjalna strefa ekonomiczna - nie udało się utworzyć jej w Łomży - udało się w Białymstoku. W tym roku powstała pod patronatem marszałka województwa i wojewody książka, która stawia Łomżę i Ziemię Łomżyńską w negatywnym świetle.

Działacze polityczni województwa podlaskiego dziwią się negatywnemu nastawieniu Łomżan do władz województwa, dziwią się ich niechęci do województwa podlaskiego, dziwią się ciągle żywemu i silnemu przywiązaniu do Mazowsza. Łomżanie się nie dziwią, tylko pytają czy umniejszanie roli ich miasta przez władze jest celowe, a co jakiś czas podnoszą się głosy o przeprowadzeniu referendum w celu odłączenia Ziemi Łomżyńskiej od nowego województwa i powrotu do Mazowsza. Czy to jeszcze możliwe?

Bardziej szczegółowa historia Łomży
Ogólne informacje o Łomży
(autor artykułu jest współautorem powyższych haseł na portalu pl.wikipedia.org)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (5):

Sortuj komentarze:

kolank0
  • kolank0
  • 25.09.2012 12:23

a jeszcze więcej o Łomży na historialomzy.pl

Komentarz został ukrytyrozwiń

fajnie,że mamy reportera z Łomży :),oby więcej wieści i oby częściej były pozytywne

Komentarz został ukrytyrozwiń

Gdzie można uzyskać dostęp do tej publikacji, nie będąc potencjalnym inwestorem? Moze istnieje jakas wersja internetowa?

również pozdrawiam.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Nie wiem. Wiem, że od czasu podpisania listu intencyjnego zmieniły się władze województwa.

Dziś pojawiła się też informacja, że władze województwa nie będą się posługiwały tą publikacją, a dostarczone im egzemplarze zostaną zwrócone wydawnictwu.

Pozdrawiam!

ps. A Bydgoszcz nie jest "aż" tak daleko. :)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Czy mam rozumiec, ze macki "wojewody z Bialegostoku" siegaja az do Bydgoszczy?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.