Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

12 miejsce

Welconomy Forum in Toruń 2017- tematyka społeczna też będzie

Współautorzy: Magdalena Wróbel

Gospodarka i ekonomia nie mogą funkcjonować bez ludzi, dlatego też tematyka społeczna jest w szeroko pojętym biznesie sprawą bardzo ważną. Da się o tych sprawach rozmawiać równorzędnie?

 / Fot. OrganizatorzyPrzekonamy się o tym już 13-14 marca w Toruniu podczas Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

-Stosunki społeczne są bardzo ważna dziedziną życia. Często lekceważona przez elity. Dzięki Welconomy okazuje się, że te tematy cieszą się nawet czasem większym zainteresowaniem niż polityka i gospodarka. Myślę, że tematy zgromadzą wielu dyskutantów, a dyskusje przyczynią się do refleksji i działań na rzecz rozwoju i pomocy innym- powiedział Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi biznesu i administracji rządowej z każdym rokiem się rozwija z korzyściami dla każdej strony, dlatego tak ważne jest to, aby podczas tak dużego spotkania gospodarczego jakim jest Welconomy ta kwestia była poruszana przez różne jednostki. Szczególnie ważne jest to, że podczas tych spotkań w Toruniu jest wiele możliwości dyskusji. A atmosfera jest dobra i przyjazna, więc wnioski które podczas tych paneli są wyciągane, mogą w późniejszym czasie być przeniesiona na konkretne działania, prowadzące do realnych, pozytywnych zmian dla społeczeństwa.

Na obszarach wiejskich w Polsce żyje obecnie około 14 mln ludzi. Ponad połowa z nich posiada własne gospodarstwo rolne. Reszta utrzymuje się z innych źródeł. O tym jakie są możliwości porozmawiają uczestnicy panelu "Aktywizacja zawodowa obszarów wiejskich". Do dyskusji zaproszono jako : Moderator: dr Teresa Kucharska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wiceprezes, Przewodnicząca Kapituły Konkursu "Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU"; prelegenci: Joanna Chinalska - Ferma Drobiu Chinalski, Adam Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Zdzisław Kupczyk – Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Bożenna Pawlina Maksymiuk – była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Prezes Nadburzańskiego Uniwersytetu Ludowego, Jerzy Wróbel– Agrosad.

Gdy głośno jest o masowej wycince drzew po zmianie ustawy bardzo ciekawy wydaję się panel: "Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim". Podejrzewać można że rozmowy dotyczyć będą nie tylko województwa w którym odbywa się spotkanie ale całego kraju.

Gdy bardzo dużo mówi się o nowoczesnych technologiach i uzależnieniu dzieci od nich, a małym zainteresowaniem młodych ludzi literaturą i czytaniem książek bardzo potrzebny wydaję się panel poświęcony tej tematyce "Edukacja dzieci i młodzieży – dlaczego duże firmy angażują się w działania edukujące najmłodszych, a także wpływające na poprawę czytelnictwa dzieci i młodzieży?" W panelu na pewno będzie mowa o konkursie na napisanie książki dla dzieci organizowanym przez sieć "Biedronka" - jako panelistka Anetta Rutkowska-Jaworska - Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR, Jeronimo Martins Polska S.A; do dysksji zaproszono również pisarkę, popularyzatorka czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Dorotę Schrammek i innych.

Ogromnym zainteresowaniem ze strony organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń oraz osób prywatnych cieszy się panel "OPP - strategicznym narzędziem transformacji obszaru pozarządowego". Moderator: Dariusz Kordek – aktor, manager kultury, producent; Prelegenci: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Naczelnej Izby Kontroli, dr Michał Macierzyński - Z-ca dyr. Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO BP, V-ce Prezes Fundacji Internet PR, Tomasz Pietrala - Prezes Krajowego Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego, Bartosz Węglarczyk - Dyrektor Programowy portalu onet.pl, dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Wojciech Jabłoński – politolog, specjalista marketingu politycznego Uniwersytet Warszawski.

Panel "Kobieta w biznesie we współczesnym świecie" to panel warty uwagi. Z pewnością zainteresują się nim te panie które  / Fot. Organizatorzyzaczynają swoją kariera w świecie biznesu. Bo zawsze warto inspirować się innymi. Dla wszystkich będzie to dobre miejsce na nawiązanie nowych kontaktów zarówno po to aby zapytać "jak to się robi", jak i nawiązać nową współprace. Do panelu zaproszono między innymi panie: Kinga Chalecka – Prezes Stowarzyszenia Kobiece Forum Biznesu, właścicielka firmy szkoleniowej „Inne Spojrzenie”; Joanna Cieślak-Ospalska - pomysłodawczyni i organizatorka spotkań mentorskich "Z biznesem mi do twarzy", PRowiec, właścicielka marki Positivemind.pl, Joanna Czerska-Thomas – Współorganizatorka spotkań dla kobiet „Charmsy Biznesu”, właścicielka Agencji Marketingowej M4Bizz; Katarzyna Kafka Jaworska - Filmoznawczyni, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, prezes Fundacji Biuro Kultury.

Dużo mówi się o seniorach i o tym jak powinna funkcjonować polityka senioralna Polski. I tu też przychodzą z pomocą organizatorzy Welconomy z pomocą. W panelu " Welconomy Silver Biznes" porozmawiają na tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym i wsparciu ludzi starszych, oraz o tym czego młodsi mogą się od nich uczyć.

Drugi dzień Forum rozpocznie się sesją plenarną poświęconą przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce. Moderator: prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych, kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecny dziekan Wydziału Lekarskiego
Zaproszeni Goście to: Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, dr Piotr Dardziński– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - Prorektor ds. Collegium Medicum, Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; prof. dr hab. Jacek Woźny – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy; dr Robert Musiałkiewicz - Prorektor ds. Nauczania i Studentów Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Będą również panele tematyczne:
- " Co z tą bazą? Infrastruktura sportowa, stan posiadania, zagrożenia i perspektywy rozwoju". Moderator: Anna Draspa – Główny Specjalista Agenda Nauki i Innowacyjności

- "Mężczyzna polski. Bóg, honor, ojczyzna czyli rzecz o tożsamości". Moderator: Robert Banasiewicz – Specjalista Terapii Uzależnień.

-"Bezpieczeństwo kulturowe jako element innowacyjności w Unii Europejskiej". Moderator: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w Warszawie, Socjologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego w Europie. Prelegenci: dr Grzegorz Abgarowicz, Problem bezpieczeństwa ludności z Karabachu i Ukrainy; dr Leszek Buller – Instytut Socjologii UKSW, Innowacyjność w programach trans granicznych i ponadnarodowych w ramach funduszy europejskich – Centrum Projektów Europejskich; dr Sylwia Jaskuła – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Bezpieczeństwo kulturowe w przestrzeni wirtualnej. Wyzwania pedagogiczne; prof. dr hab. Leszek Korporowicz – Uniwersytet Jagielloński, Podmioty bezpieczeństwa kulturowego; podinsp. dr Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Wpływ przestępczości innokulturowej na poczucie bezpieczeństwa obywateli.
dr hab. Aldona Piwko, Problem różnorodności kultur w Europie - charakterystyka kulturowa społeczeństwa muzułmańskiego Bliskiego Wschodu;

- "Przyszłość wyższych szkół niepublicznych w Polsce". Moderator: prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu;

- "Polskie Parki Narodowe – gatunki inwazyjne problemem Europy". Moderator: Witold Katner – Dziennikarz, były Rzecznik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- "Równość na poziomie lokalnym". Moderator: Anna Wróblewska-Zawadzka – Nieformalna Grupa Inicjatywna;

- "Psychologia w biznesie". Moderator: Andrzej Chalecki – właściciel firmy szkoleniowej „Inne Spojrzenie”, trener biznesu i rozwoju osobistego, mówca motywacyjny;

-" Lokalne media w dobie Internetu - szanse i zagrożenia dla Wydawców na zmieniającym się rynku". Moderator: Marcin Ryński - Prezes cmcmedia.pl;

- "Wielki sukces małych gmin i miast, czy to możliwe?". Moderator: Andrzej Drozdowski – Dyrektor Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca;

- "Kobiety inicjatorkami innowacyjnych działań na obszarach wiejskich". Moderator: Agnieszka Odachowska – Pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Prelegenci: Justyna Borzym – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Dorota Ekiert – Dyrektorka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Katarzyna Kosno – Skansen Jeziorak Zaborsko, Irmina Olejnik-Czarwonka – rolniczka, technolog żywności, ekonomistka
Katarzyna Rogaczewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Grażyna Zaremba-Szuba – restauratorka, właścicielka „Dworku Tradycja” Bełczna, Ewa Zimny-Rumińska – ekonomistka, ekspert ONZ i UE ds. gender, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowe;

- Post-prawdy w mediach i internecie? Zmiana paradygmatu komunikacji i konsekwencje w komunikacji społecznej i biznesowej. Prelekcje: Katarzyna Drewnowska – Toczko – „Jak się nazywa pies Obamy, czyli o personalbranding na Instagramie”; Artur Jabłoński – „Bańka informacyjna na Facebooku”; Dominik Pokornowski – „Pijarowe sztuczki czy PR-owa komunikacja biznesu na Twitterze”
Moderator: Katarzyna Drewnowska – Toczko, Dominik Pokornowski.

- "Jak przyciągnąć dwa światy?- Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej. Moderator: dr Marta Karwacka.


Źródło: http://forumgospodarcze.pl/program . (06.03.2017)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.