Facebook Google+ Twitter

Wesołe jest życie staruszka?

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Okazuje się jednak, że sytuacja starszych ludzi w Polsce nie jest najlepsza.

Zdjęcie ilustracyjne. / Fot. Wikimedia commons. Licencja CC.Osoby starsze zdecydowanie są grupą dyskryminowaną mimo iż z raportu przygotowanego przez zespół przy Rzeczniku Praw Obywatelskich wynika, że "generalnie w Polsce prawa osób starszych są dobrze chronione".

Jednym z przejawów nietolerowania osób starszych jest ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej dotyczy ona osób po 65. roku życia. Stereotypowe myślenie o osobach starszych, jako osobach powolnych i niesamodzielnych sprawia, że trudniej jest im znaleźć czy też utrzymać pracę.

Wiekeizm, objawia się także lekceważeniem potrzeb osób starszych i ich gorszym traktowaniem. W Polsce osoby starsze, (w przeciwieństwie do państw Zachodu) nie są traktowane jak wartościowa grupa docelowa.

Mają utrudniony dostęp do informacji handlowej, czego przykładem jest sposób prezentacji informacji na opakowaniach (małe literki).

Osoby starsze ze względu na ufność okazywaną ludziom i instytucjom, a także niewiedzę na temat praw jakie im przysługują często bywają wykorzystywane.


Przemoc wobec ludzi starszych

Człowiek starszy jest przedmiotem nadużyć i zaniedbań.

Mogą być to zarówno nadużycia fizyczne (tylko w województwie podlaskim w ciągu trzech miesięcy doszło do 23 przypadków fizycznego znęcania się nad osobą starszą) jak i psychiczne, finansowe oraz seksualne.

Co gorsza często oprawcą jest osoba z rodziny czy najbliższego otoczenia. Konieczne jest zatem uwrażliwienie odpowiednich służb aby czyniły starania w zakresie wykrycia tego rodzaju nadużyć.

Niezbędne jest również ustanowienie norm, które zagwarantują wprost prawa człowieka osobom w starszym wieku. Pomocne może okazać się włączenie osób starszych w tworzenie dotyczącego ich prawa.

Pomoc Społeczna

Dziś stosunkowo niewiele osób korzysta z pomocy społecznej. Z jednej strony można się cieszyć, że jest wiele osób, które takiej pomocy nie potrzebują. Pomoc społeczna jest przyznawana osobom, których dochód jest mniejszy niż 447 zł na osobę, [osoba samotnie gospodarująca] lub 351 zł [na osobę w rodzinie].

Z drugiej strony nie uwzględnia się specyfiki konsumpcji osób starszych - grupy, której wydatki na leki stanowią duży procent pobieranych świadczeń.

Dostęp do edukacji

Art. 70 ust. 4 Konstytucji RP zapewnia obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, jednak osoby starsze mają ograniczony dostęp do edukacji.

Na studiach nie tworzy się specjalnych grup dla seniorów, czego prawdopodobną przyczyną jest panujący pogląd, że w pewnym wieku edukacja nie ma już sensu. Niezbędne jest zatem stworzenie ludziom starszym możliwości uczestniczenia w systemie studiów w charakterze wolnego słuchacza.

Co prawda istnieją uniwersytety trzeciego wieku, gdzie studentami są tylko seniorzy, ale powstają one właściwie wyłącznie z ich inicjatywy.

Ochrona zdrowia

W Polsce brakuje lekarzy, którzy specjalizowaliby się w geriatrii (dział medycyny zajmujący się schorzeniami wieku podeszłego).

Na 100 tys osób powinno być przynajmniej pięć geriatryków, tymczasem w
Polsce na sto tys. osób przypada 0,2 geriatry, a w programach kształcenia lekarza brakuje przedmiotu "geriatria".

Raport stworzony przez zespół przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zwraca także uwagę na niechętny stosunek pielęgniarek środowiskowych do starych niepełnosprawnych pacjentów. Obserwuje się przypadki złego traktowania starszych pacjentów przez lekarzy. Seniorzy mają także problem z wezwaniem pomocy.

Jakieś recepty?

Co zrobić aby poprawić sytuację? Przede wszystkim konieczne jest stworzenie mechanizmu równowagi i współpracy międzypokoleniowej.

Należy również dokończyć reformę emerytalną, a co za tym idzie rozprawić się z kwestią wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kolejną kwestią wymagającą poprawek jest ustalenie wieku dla przyznawania renty rodzinnej. Obecnie jest to 50 lat, myśli się o podwyższeniu i przyznawaniu tego rodzaju rent na czas określony- jest to związane z polityką aktywizacji osób w wieku później dojrzałości. Potrzebne jest kontynuowanie prac nad ubezpieczeniem od ryzyka niesamodzielności.

Oprócz powyższych wiele się mówi o domach opieki. Wg twórców raportu domy opieki społecznej powinny być ostatecznością, bądź świadomym wyborem osoby starszej. Poza tym należy zadbać o rozwój nowych zawodów skoncentrowanych na niesieniu pomocy osobom starszym.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (3):

Sortuj komentarze:

tekst słaby, ale starość temat świetny

Komentarz został ukrytyrozwiń

ciekawa jestem jak to będzie, gdy będę staruszką ihihihh

Komentarz został ukrytyrozwiń

Boję się jak nie wiem co starości :(

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.