Facebook Google+ Twitter

Weź kredyt na studia

Coraz częstszym sposobem uzyskania pieniędzy na studia wśród młodych ludzi są kredyty studenckie. Termin składania wniosków o udzielenie kredytów na rok akademicki 2010/2011 upływa 15 listopada br.

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Udzielane są przez banki komercyjne, a w ich spłacie pomaga studentom budżet państwa. Pożyczki udzielane są na bardzo dobrych warunkach- państwo dopłaca do oprocentowania, a studenci cieszący się wyśmienitymi wynikami w nauce mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytu. Z tego też powodu stają się coraz bardziej popularne w środowisku studenckim.-„ Z tej formy wsparcia skorzystało dotychczas prawie 320 tys. osób. Tylko w ubiegłym roku akademickim studenci złożyli w bankach 23 tys. 557 wniosków o kredyt, o 44 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Mimo dużego popytu obecnie jest aktywnych 200 tys. kredytów tego typu, co odpowiada 10 proc. studiujących. Pozostałe pożyczki zostały spłacone.”-podaje portal onet.pl

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni i tryb studiów. Pożyczki przeznaczone są jednak dla tych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Ponadto mogą się o nie ubiegać uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed osiągnięciem wspomnianych 25 lat. Kredyt będzie udzielony na podstawie okazania w banku ważnej legitymacji studenckiej czy doktoranckiej. Istnieje również konieczność znalezienia poręczyciela, czyli osoby odpowiedzialnej za spłatę kredytu w momencie kiedy okaże się, że sam kredytobiorca nie jest w stanie dotrzymać zobowiązania. Kredyt mogą podżyrować rodzice ubiegającego się o pożyczkę studenta, pod warunkiem, że spełniają określone przez bank warunki. Gwarancji udzielają też instytucje finansowe takie jak Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-w przypadku osób mieszkających na wsi.

Pierwszeństwo w kwestii otrzymania kredytu mają studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość maksymalnego dochodu na członka rodziny studenta, który uprawnia do starania się o kredyt co roku ustala minister szkolnictwa wyższego. Student, któremu został udzielony kredyt, będzie otrzymywał pieniądze przez cały czas trwania studiów- maksymalnie przez 6 lat. Wypłaty będą odbywały się natomiast tylko w miesiącach nauki, zatem przez 10 miesięcy w roku. Miesięczna wysokość otrzymywanej kwoty zależy od decyzji studenta, ale mieści się ona w granicy 400-600 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, czyli połowę ceny po jakiej NBP udziela kredytów bankom komercyjnym. Bank może jednak obniżyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Jednak nie wszyscy zaciągający kredyt cieszą się tym przywilejem. Kredyt jest umarzany w 20% studentom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Bank może również anulować kredyt, częściowo lub w całości, osobie, która straciła zdolność do spłaty kredytu z powodu ciężkiej choroby, wypadku, niepełnosprawności.


Źródło: onet.pl

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.