Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

22827 miejsce

Wspierajmy klastry polskie, bo w nich jest przyszłość

3 czerwca 2013 roku w Sejmie RP odbył się I Kongres Klastrów Polskich, bardzo duże i znaczące wydarzenie dla polskiej gospodarki, które okazać się może przełomowym momentem dla jej przyszłości.

Związek Pracodawców Klastry Polskie z przedstawicielami administracji publicznej / Fot. Krzysztof M. Ratschka- "Wspierajmy klastry polskie, bo w nich jest przyszłość." - takie słowa można było usłyszeć z ust wysokiej rangi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Kongres był to przede wszystkim wielki dzień dla polskich klastrów. W Sali Kolumnowej Sejmu RP spotkali się najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej, Ministrowie odpowiednich w tym zakresie resortów, szefowie najważniejszych instytucji, którzy dyskutowali wspólnie z przedsiębiorcami, członkami bardzo wielu klastrów z całej Polski, przedstawicielami administracji samorządowej i osobami ze świata nauki, a także, a może przede wszystkim z przedstawicielami Związku Pracodawców Klastry Polskie, który istotnie wpływa na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego wspierającego harmonijny rozwój polskiej gospodarki. Podczas Kongresu przedstawiono istotę klastrów, rozmawiano o ich przyszłości oraz nowej perspektywie finansowej.

Związek Pracodawców Klastry Polskie, organizator I Kongresu Klastrów w Sejmie RP / Fot. Krzysztof M. RatschkaStruktury klastrowe, zyskujące w ostatnich latach coraz większą popularność w naszym kraju, już niedługo mogą stać się najważniejszym filarem współczesnej gospodarki. Klastry to integracja między przedsiębiorstwami, nauką i samorządem lokalnym, która stanowi złoty środek w budowaniu silnej gospodarki, stwarza idealne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności regionów oraz innowacyjności.

Grażyna Hencelewska, Wiceminister Gospodarki na I Kongresie Klastrów Polskich / Fot. Krzysztof M. RatschkaJak zaznaczyła już na początku Grażyna Hencelewska, Wiceminister Gospodarki, I Kongres Klastrów w Sejmie RP odbył się w bardzo dobrym momencie, bo właśnie w trakcie kształtowania przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Napawa więc to optymizmem i daje ogromną nadzieję, że wnioski płynące z konferencji oraz postulaty wskazywane podczas dyskusji będą istotnie uwzględniane przy tworzeniu przyszłościowych planów i ukierunkują je jeszcze bardziej w stronę wspierania współpracy.

I Kongres Klastrów w Sejmie RP / Fot. Krzysztof M. Ratschka- "Polska gospodarka stoi w obliczu konieczności budowania silnej i trwałej pozycji konkurencyjnej wobec innych gospodarek UE i rynków globalnych. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych warunkach budować przewagi można tylko oparciu o badania, rozwój i innowacje." - wyartykułowała Grażyna Hencelewska. Warte zaznaczenia jest, iż poziom wdrażania innowacji przez przedsiębiorstwa działające w klastrach jest 4-krotnie wyższy niż przez podmioty nieznajdujące się w strukturach klastrowych.

Kongres Klastrów w Sejmie - Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego / Fot. Krzysztof M. RatschkaJak mówiła Iwona Wendel, Wiceminister Rozwoju Regionalnego - "Przygotowując koncepcję systemu wsparcia przedsiębiorstw na lata 2014-2020 proponowanych jest szereg działań wspierających klastry." - Podczas Kongresu był czas na dyskusję na ten temat.

Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie na Kongresie Klastrów w Sejmie / Fot. Krzysztof M. Ratschka- "Nie spodziewałem się, że będziemy w tak licznym gronie mogli się spotkać w Sejmie." - powiedział Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego - "Idea klastrów zasługuje na to, aby jak najwięcej osób, przedsiębiorstw, instytucji naukowych, samorządów włączyło się do naszej pracy. To jest bardzo ważne, że możemy my, ludzie oddolnie pracujący w gospodarce, w nauce, podzielić się naszymi problemami, opowiedzieć o nich podczas tych paneli, w których wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, bezpośrednio do nich mówić co nam przeszkadza i co moglibyśmy wspólnie zrobić lepiej. Dlaczego klastry są takie ważne? W moim osobistym przekonaniu, nie ma piękniejszych i praktyczniejszych instytucji współpracy jakich można sobie wyobrazić." - wyraził swoje zdanie. -"Pomóżcie nam się rozwijać, a my pomożemy rozwijać się polskiej gospodarce." - apelem do zgromadzonych Ministrów zakończył swoje wystąpienie.

Kongres Klastrów w Sejmie RP / Fot. Krzysztof M. RatschkaBożena Lubińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaznaczyła, że PARP dokłada wszelkich starań, aby wypracować porozumienie pomiędzy nimi a przedsiębiorcami, co przełożyć ma się na jak najlepsze zarządzanie funduszami. - "Rozwiązania są różne, na tę chwilę najmocniej forsowanym jest selekcja kluczowych klastrów, wpisujących się w specyfikacje określone na poziomie centralnym." - odniosła się do przyszłości, zaznaczając, że specyfikacje najpierw muszą powstać, by można było określić sposób finansowania.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw na Kongresie Klastrów / Fot. Krzysztof M. Ratschka- "Klastry są przedmiotem naszego zainteresowania" - zaznaczyła Iwona Wendel - "Przyszła perspektywa finansowa poświęcona jest wzmocnieniu innowacyjności polskiej gospodarki, ale poprzez podniesienie nakładów prywatnych na obszar badania i rozwój, bo tak się dzieje na całym świecie." - Jak mówiła - "Stawiamy na powiązanie gospodarki z nauką. Musimy wzmocnić to co już dzisiaj zostało wypracowane, ale także pobudzić nowe formy współpracy między gospodarką a nauką. Środki będą dedykowane do przedsiębiorców, za ich projektami i mamy nadzieję, że w taki sposób pobudzimy współpracę czy z jednostkami naukowo-badawczymi czy uczelniami wyższymi właśnie w tym obszarze." - stwierdziła.

I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP / Fot. Krzysztof M. Ratschka- "Związek Pracodawców Klastry Polskie i wszystkie klastry, w swoim działaniu współpracują z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i budują polską gospodarkę, która staje się innowacyjna, konkurencyjna i nowoczesna. Gospodarka, która odpowiada na wyzwania stawiane jej przez globalizację i europejski kryzys fiskalny. Zorganizowaliśmy wspólnie z PARPem wiele konferencji po to, aby Polska należycie wykorzystała szanse na nową perspektywę budżetową 2014-2020. Związek otwiera możliwości nowo powstałym klastrom, wymianie doświadczeń, jednocześnie reprezentuje przed instytucjami i polskim Parlamentem." - mówił podczas Kongresu Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i zaprosił wszystkie klastry do dołączenia do Związku, w którym zrzeszonych obecnie jest ponad 30 klastrów, a więc już większość klastrów w Polsce.

Tomasz Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie / Fot. Krzysztof M. Ratschka- "My klastrowicze wiemy, jakie są potrzeby. Dlatego chcemy rozmawiać. Dzięki temu jest szansa, że programy regionalne będą szyte na miarę i przedsiębiorcy rzeczywiście z nich skorzystają." - mówił Tomasz Kozłowski, Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP / Fot. Krzysztof M. RatschkaOdnosząc się do planów dotyczących nowej perspektywy finansowej, Grażyna Hencelewska powiedziała - "Wsparcie dla klastrów kluczowych na poziomie krajowym będzie związane z inteligentną specjalizacją, bo jest to z jednej strony warunek, który stawia Komisja Europejska, przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji, a z drugiej kraje, które są bardziej w tym obszarze zaawansowane skupiają swoje finansowanie na pewnych specjalizacjach i my powinniśmy również do tego dążyć."

- "Wsparcie na poziomie krajowym będzie dotyczyło głównie dużych projektów, które będą zmierzały do tworzenia nowych produktów, nowych technologii, wchodzenia najlepszych polskich klastrów w europejskie i globalne łańcuchy wartości dodanej." - stwierdziła Wiceminister Gospodarki. - "Idea klastrów kluczowych dopiero się rodzi, co prawda jest projekt, a więc zasady które będzie się stosować przy wyborze i następnie wsparciu, natomiast dyskusja i opinie uczestników Kongresu na ten temat również będą bardzo cenne." - zaznaczyła.

Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej / Fot. Krzysztof M. RatschkaKongres Klastrów cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przybyło na niego około 400 osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w kształtowaniu polityki gospodarczej. Organizatorami Konferencji byli Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie i Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. Koordynator Główny Kongresu to Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli m.in. Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.

I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP / Fot. Krzysztof M. RatschkaKongres podejmował tematy roli klastrów, jak również efektywnego wykorzystania środków finansowych na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach. Kształtowanie i rozwój struktur klastrowych w Polsce wymaga wdrażania odpowiednich instrumentów wspierających, stąd w swoich działaniach Ministerstwo Gospodarki przygotowując zasady finansowania przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej, przygotowuje również koncepcję systemów wsparcia przedsiębiorstw. Wnioski z konferencji posłużą właściwemu zaprogramowaniu instrumentów wspierających przedsiębiorców, a zwłaszcza tych funkcjonujących w klastrach.

Anna Figiel, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.