Facebook Google+ Twitter

Wspólny Projekt Rezolucji z dnia 23.11.2010 w sprawie ACTA

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2012-02-08 13:09

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). Tekst zastępuje projekty rezolucji: (B7‑0617/2010), (B7‑0619/2010), (B7‑0620/2010), (B7‑0621/2010).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 207 i art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8,
– uwzględniając strategię na rzecz skutecznego wdrożenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
– uwzględniając zakończoną w dniu 2 października 2010 r. ostatnią rundę negocjacji w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
– uwzględniając publiczne udostępnienie w dniu 15 listopada 2010 r. ostatecznego brzmienia tekstu umowy ACTA,
– uwzględniając rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy (2008/2133(INI))(1),
– uwzględniając rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)(2),
– uwzględniając oświadczenie pisemne nr 12/2010 w sprawie braku przejrzystego procesu w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
– uwzględniając debaty plenarne z dni 8 września i 20 października 2010 r. na temat umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi,
– uwzględniając decyzję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przeglądu porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją,
– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją (2003/C 321/01),
– uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi 90/2009/(JD)OV dotyczącej dostępu do dokumentów związanych z ACTA,
– uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie prowadzonych obecnie przez Unię Europejską negocjacji nad umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi oraz pismo grupy roboczej ds. ochrony danych wysłane do Komisji,
– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”)(3),
– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej(4), zmienioną ostatnio dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r.(5),
– uwzględniając Porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO),
– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD),
– uwzględniając spór w ramach WTO nr DS409 (Unia Europejska i państwo członkowskie) dotyczący przejęcia przewożonych leków generycznych,
– uwzględniając komunikat prasowy WTO dotyczący posiedzenia Rady ds. TRIPS w dniach 8-9 czerwca 2010 r.,
– uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.