Facebook Google+ Twitter

Wyborcze dylematy obywateli

Półmetek drugiej kadencji rządów koalicji PO i PSL skłania do negatywnej ich oceny. Wśród obywateli narasta rozgoryczenie i frustracja z powodu nie spełnionych nadziei. Na realizację wyborczego hasła PO społeczeństwo już nie czeka.

Sonda

Czy oddasz głos na lewicę?

Od lewej: J. Śnieg, L. Miller, A.Różański. / Fot. Stefania Najsarek.Półmetek drugiej kadencji rządów koalicji PO i PSL skłania do negatywnej ich oceny. Wśród obywateli narasta rozgoryczenie i frustracja z powodu nie spełnionych nadziei. Na realizację wyborczego hasła PO „By ludziom żyło się lepiej – wszystkim” społeczeństwo już nie czeka.
Notowania wiodącej PO systematycznie spadają, a na scenie politycznej poza PiS-em, inne ugrupowania są mało widoczne.

Wskutek polityki liberalnej rządu, wystąpiło zjawisko silnego rozwarstwienia dochodowego obywateli. Ogromny odsetek Polaków żyje na granicy ubóstwa. Utrudniony dostęp do opieki medycznej, kultury, ograniczone możliwości rozwoju osobistego, potęgują niezadowolenie.

Problemom tym starają się zaradzić organizacje i stowarzyszenia zrzeszające związkowców, emerytów, czy też inne borykające się z problemami bytowymi środowiska.
Choć liczebnie silne, nie mają odpowiedniej siły przebicia, by skutecznie realizować swoje potrzeby. ZdyskredytowanaPomorscy sygnatariusze porozumienia wyborczego. / Fot. Stefania Najsarek. swojego czasu najsilniejsza partia lewicowa SLD, w obliczu degrengolady gospodarczej i społecznej, nie może stać obojętnie.

13 kwietnia 2013 roku pomorska SLD zawarła pisemne porozumienie z 23 organizacjami społecznymi z Pomorza w celu stworzenia płaszczyzny porozumienia programowego pod nazwą „Pomorska Lewica”.
Zadaniem tego bytu będzie stworzenie wspólnego frontu ludzi organizacji zaangażowanych prospołecznie w celu wspierania wszystkich odrzuconych ekonomicznie, mniej zaradnych społecznie, oczekujących wsparcia i pomocy seniorów, czy też ludzi zatrudnionych, a domagających się respektowania praw pracowniczych. *)

Sygnatariusze porozumienia na cyklicznych spotkaniach będą współpracować w tworzeniu programów wyborczych współdziałając w ramach wspólnego komitetu wyborczego.
Ostatnie spotkanie przedstawicieli partii, związków zawodowych,emerytów i rencistów, wojska, policji, stowarzyszeń i organizacji społecznych z przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem, odbyło się 18. listopada w w Gdyni.
Leszek Miller ustosunkował się do aktualnych wydarzeń szerzej omawiając kwestie dotyczące OFE, projektem programu SLD, w tym związanych ze spółdzielczością mieszkaniową, działkami pracowniczymi oraz sytuacją seniorów.

Sala obrad. / Fot. Stefania Najsarek.Wyraził również zadowolenie, że ponawiane od lat zaproszenie do współpracy zaowocowało tegorocznym porozumieniem wyborczym. Przy aktywnym uczestnictwie sygnatariuszy, w długofalowym działaniu na rzecz poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej w Polsce, możliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektów.

W sprawach bieżących, prowadzący spotkanie Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD, skupił się na omówieniu stanu zaawansowania naboru kandydatów na listy do Europarlamentu w 2014 roku. Apelował o zdobywanie na listy osób wartościowych, znanych w regionie, których wynik wyborczy przełoży się na ich obecność w PE. Ważne to tym bardziej, że 3 – 4 mandatów zaważy na tym, czy w Europie miejsce liberałów zajmą socjaliści.
Wkrótce czekają nas wybory samorządowe i parlamentarne – mówił Śnieg. Sytuacja w której jest 2 miliony bezrobotnych, a 3 miliony młodych ludzi wyjechało do pracy za granicą, ważne jest, aby na listach wyborczych umieszczać młodych ludzi, byUczestnicy w trakcie dyskusji. / Fot. Stefania Najsarek. mogli mieć wpływ na podejmowane przez parlament uchwały.

W ożywionej dyskusji poruszano kwestie komunikacji między regionem a centralą w sprawach programowych. Jednak największe emocje wywołała wypowiedź Bogusława Bednarskiego – wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów. Otóż od 2005 roku odrzucany jest przez władze projekt Polskiej Karty Seniora. Taka Karta już od lat funkcjonuje w zamożniejszych krajach UE.
Projekt Polskiej Karty Seniora nie zawiera roszczeń płacowych, lecz obejmuje trzy zasadnicze postulaty:
1. świadczenia emerytalne i rentowe do wysokości 1.000 złotych są wolne od podatku,
2. 10 procentami z podatków pobranych od świadczeń powyżej 1000 złotych zasilić szpitalne oddziały
geriatryczne,
3. ustanowić abonament medyczny dla emerytów i rencistów - w przypadku schorzeń przewlekłych -
na przyśpieszenie procedur.
Przyjęty z aprobatą przez przedstawicieli Porozumienia projekt, Andrzej Różański – wiceprzewodniczący RW SLD przekaże zespołowi przygotowującemu program wyborczy Pomorskiej Lewicy.
Zdefiniowane, bolesne problemy polskiego społeczeństwa muszą być rozwiązane – czy przy urnach wyborcy zapalą lewicy zielone światełko?

*) cytat z materiałów SLD

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (2):

Sortuj komentarze:

Nie zgodzę się z Panem. Szlachetna idea sprawiedliwości społecznej, mimo ludzkich błędów, przetrwała i żyje nadal. Wykruszającą się starszą generację, zastępuje światła młodzież, coraz liczniej reprezentowana w lewicowych gremiach.
Lewica i prawica muszą istnieć, bowiem ścierające się poglądy stron są motorem rozwoju państwa. Dlatego nie należy się zwalczać werbalnie, jako oręża używajmy argumentow!

Komentarz został ukrytyrozwiń

SLD nie może oderwać się od swych komunistycznych korzeni. Partia istnieje, dopóki będą żyli dawni SB, UB, milicjanci i inni i beneficjenci władzy komunistycznej. Za kilka lat na dobre zniknie ze sceny politycznej.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.