Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

11297 miejsce

XXI-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego

22 marca 2014 roku w Warszawie odbyła się uroczystość XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae”.

Goście uroczystości XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. Bene Meritus pro Industria Poloniae / Fot. archiwum PLPW Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego i wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Na uroczystość przybyli prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Prof. dr hab. Ryszard Szczepanik - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka otwierają uroczystość XXI rocznicy Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 22 marca 2014 roku / Fot. archiwum PLPPowitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2013 roku do marca 2014 roku. Prezes Zarządu OKIP Bogdan Węgrzynek dziękuje Prof. Soroce za wspaniały wkład w tworzeniu nowej strategii gospodarki. Wystąpienie profesora poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Następnie wystąpił prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który także przywitał przybyłych na uroczystość i przedstawił – za pomocą prezentacji multimedialnej i krótkiego filmu – działalność i dorobek naukowy, a także produkty ITWL.

wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej na XXI-leciu Polskiego Lobby Przemysłowego / Fot. archiwum PLPW uroczystości wzięli udział m.in.: Grażyna Henclewska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Witold Lewandowski – przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kontradmirał Marek Kurzyk - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, oraz przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecna też była Agnieszka Petelicka - wdowa po Generale Sławomirze Petelickim, inicjatorka Stowarzyszenia „Siła i Honor” im. Gen. Sławomira Petelickiego.

Uroczystość XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. Bene Meritus pro Industria Poloniae / Fot. archiwum PLPNajważniejszą częścią uroczystości XXI-lecia PLP było wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP: całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej, osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia BeneMeritus pro Industria Poloniae - Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom: mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi - Prezesowi Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły mgr inż. Jerzy Kade, dr. inż. Ryszardowi Kardaszowi - Prezesowi PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i HONOR” im. Gen. Sławomira Petelickiego, mgr inż. Edwardowi Margańskiemu - założycielowi i współwłaścicielowi Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, inż. Bogdanowi Tatarowskiemu - Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mgr Tomaszowi Zaboklickiemu - Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

wystąpienie Gen. bryg. Włodzimierza Nowaka - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej na XXI-leciu PLP / Fot. archiwum PLPWygrawerowane w brązie tablice Honorowego Wyróżnienia PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae” tegorocznym laureatom wręczali: Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Gen. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON i przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Towarzyszyli im przedstawiciele instytucji, które zgłosiły kandydatów do Honorowego Wyróżnienia, w tym Pani Generałowa Agnieszka Petelicka.

Warto dodać, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienie „BeneMeritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” zostało przyznane rok temu - z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi.

XXI-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego / Fot. archiwum PLPPo wręczeniu tablic Honorowych Wyróżnień PLP, zaprezentowano prezentacje multimedialne przedsiębiorstw i firm kierowanych przez laureatów tegorocznej edycji Wyróżnienia. Wręczono także dyplomy najaktywniejszym ekspertom Polskiego Lobby Przemysłowego.

Potem wystąpił współpracujący z PLP ekonomista prof. dr hab. Artur Śliwiński, którego krótki referat poświecony był globalnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu i ocenie jego wpływu na polską gospodarkę, a także możliwym scenariuszom rozwoju tego kryzysu. Po nim głos zabrali goście imprezy: Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Jan Guz - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i inż. Witold St. Michałowski – redaktor naczelny miesięcznika „Rurociągi”.

Uroczystość XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. Bene Meritus pro Industria Poloniae / Fot. archiwum PLPPonadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego - publikację nr 25, zawierający opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2014 roku.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowała ekipa Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej. Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i nowe znajomości.

Anna Figiel

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.