Facebook Google+ Twitter

Za granicą złapał Cię fotoradar? Nie licz, że unikniesz kary

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-12-17 19:51

Jeśli popełnimy wykroczenie drogowe w innym państwie UE, wciąż możemy liczyć na to, że uda nam się uniknąć kary. Ale już niedługo. Parlament przyjął projekt dyrektywy, która ułatwi identyfikację kierowców i karanie grzywną za wykroczenia drogowe w całej UE.

Nadmierna prędkość, jazda bez pasów, prowadzenie po pijanemu, czy nie zatrzymanie się na czerwonym świetle to na razie cztery wykroczenia, które obejmie swoim zakresem dyrektywa.

Parlament zatwierdził kompromis w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa drogowego w Europie. Posłowie są zgodni, że obecna sytuacja, gdzie kierowcy najczęściej unikają kar, jest nie tylko zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach, ale również dyskryminuje lokalnych mieszkańców, którzy za te same przewinienia musieliby ponieść karę. W związku z tym, takie nierówne traktowanie zostanie zakończone poprzez wprowadzenie zharmonizowanych przepisów umożliwiających ściganie i karanie kierowców naruszających kodeks drogowy w krajach UE.

Mandat, który musisz zapłacić

Posłowie w przyjętej rezolucji podkreślili, że niezbędny jest elektroniczny system wymiany informacji na temat popełnionych przestępstw pomiędzy państwami członkowskimi. Kiedy zostanie popełnione przestępstwo do sprawdzenia będą przekazywane numer rejestracyjny pojazdu i inne dane osobowe. Po weryfikacji przez państwo, w którym pojazd jest zarejestrowany, właściwy organ wyśle powiadomienie o popełnieniu przestępstwa z prośbą o zapłatę kary. Jak podkreślili posłowie, w tym celu pożądane jest stworzenie bezpiecznych, wspólnotowych sieci elektronicznych umożliwiających wymianę informacji w bezpiecznych warunkach i zapewniających zachowanie poufności przekazywanych danych.

Co, jeśli nie zapłacę?[/b

Posłowie chcą, aby zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia zawierało przynajmniej przedmiot zawiadomienia, nazwę organu uprawnionego do egzekwowania kar, nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za wykonanie niniejszej dyrektywy, a także opis istotnych szczegółów związanych z danym przestępstwem lub wykroczeniem. Dodatkowo powinniśmy zostać poinformowani o wysokości kary pieniężnej oraz o najdogodniejszych procedurach płatności, terminie, możliwościach i procedurze odwołania się od decyzji. W przypadku, jeśli nie zapłacimy kary, każda odmowa zapłaty zostanie przekazana właściwemu organowi państwa zamieszkania w celu wykonania orzeczenia.

[b]Bezpieczeństwo w całej Unii


Należy ujednolicić praktyki w dziedzinie kontroli bezpieczeństwa drogowego dla lepszej koordynacji strategii politycznych w tej dziedzinie na poziomie europejskim, podkreślili posłowie. W celu realizacji polityki bezpieczeństwa drogowego posłowie zalecają, aby państwa członkowskie podejmowały działania, zgodne z wytycznymi zaproponowanymi przez Komisję. W odniesieniu do prędkości zachęca się do wykorzystywania automatycznych urządzeń kontrolnych w szczególności na tych odcinkach sieci dróg, na których liczba wypadków wynikających z nadmiernej prędkości jest wyższa od średniej. Kontrole powinny zostać zwiększone o 30%. Podobnie w przypadku kontroli w odniesieniu do jazdy po pijanemu. Kontrole powinny zostać zwiększone także w państwach, w których pasów bezpieczeństwa używa poniżej 70% mieszkańców. Urządzenia kontrolne powinny być także w większym stopniu wykorzystywane na skrzyżowaniach, na których często nie przestrzega się przepisów.

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna, powinna być jednym z głównych elementów projektu. Posłowie uważają, że informowanie kierowców jest zasadniczym elementem polityki bezpieczeństwa drogowego, który powinien odgrywać rolę zapobiegawczą i odwodzić od popełniania przestępstw i wykroczeń. W raporcie czytamy, że odpowiednie informacje na temat konsekwencji nieprzestrzegania przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach mogą mieć zapobiegawczy wpływ w fazie poprzedzającej przekazywanie uprawnień do egzekwowania kar.

Ewaluacja projektu

Dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja przedstawi PE i Radzie sprawozdanie z wdrażania dyrektywy przez państwa członkowskie i jej skuteczności w zakresie celu, jaki został postawiony, czyli zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach w UE.

Posłowie wierzą, że dyrektywa pomoże zwiększyć bezpieczeństwo drogowe. Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie o 50% liczby osób zabitych na drogach do roku 2010. Cztery objęte dyrektywą wykroczenia są przyczyną prawie 75% śmiertelnych wypadków na drogach w Europie.

Andrzej Sanderski
Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.