Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

16029 miejsce

Zamach na polskie lasy! Politycy pazerni jak nigdy wcześniej

Co kilka lat grupa polityków usiłuje zniweczyć dorobek wielu pokoleń leśników i spowodować, by samofinansująca się jednostka jaką są Lasy Państwowe dokonała żywota w sposób podobny do stoczni i innych wielkich przedsiębiorstw.

Sonda

Czy uważasz, że Lasy Państwowe powinny płacić podatek extra dla Skarbu Państwa?

Już w okresie międzywojennym podjęto decyzję o konieczności zrównoważonej gospodarki leśnej. W ciągu niemal stulecia wykształcono kilkadziesiąt tysięcy leśników, których zadaniem było i jest nadal utrzymanie lasu w wysokiej kondycji zdrowotnej i bioróżnorodności. Praca leśników nie ogranicza się wyłącznie do chodzenia po lesie i słuchania śpiewu ptaków jak to wielu osobom może się wydawać.

Nie bądź obojętny, wyraź swoją opinię w SONDZIE


Las to ogromnie złożony żywy twór, pełen zależności pomiędzy organizmami w nim żyjącymi, ale nie tylko. Lasy pełnią wiele funkcji. Stanowią o ochronie gleb przed erozją, zapobiegają powodziom, oczyszczają powietrze, dostarczają runa leśnego społeczeństwu i wreszcie są miejscem wypoczynku milionów Polaków.

Leśny dukt / Fot. Artur HampelW ciągu dziesięcioleci, pracownicy Lasów Państwowych wykorzystując swoją fachową wiedzę i doświadczenia wcześniejszych pokoleń dokonali ogromnej pracy. Dzięki leśnikom posiadamy tak piękne drzewostany, których zazdrości nam cała Europa. Od lat, polscy leśnicy są postrzegani jako jedni z najlepszych fachowców na świecie w zakresie zarządzania i gospodarowania lasami.

Zamach na leśne finanse
Kilkakrotnie podejmowano próby destabilizacji finansów Lasów Państwowych. Kto tego pragnie? Oczywiście politycy. Osoby, które są „wszechwiedzące” i na wszystko mają gotowe odpowiedzi. Nie po raz pierwszy polityk, który potrafi odróżnić sosnę od świerka uważa, że jego wiedza przyrodnicza jest wystarczająca do podejmowania kroków o strategicznym znaczeniu dla dobra polskich lasów.

Według obecnej koalicji rządzącej, Lasy Państwowe zbyt mało oddają pieniędzy Skarbowi Państwa, więc zażądano w nowoKania ruda na tle lasu / Fot. Artur Hampel przygotowanej nowelizacji ustawy o lasach, którą złożono pod koniec 2013 roku, po 800 mln złotych rocznie przez dwa kolejne lata, a po tym okresie po 100 mln złotych rocznie.
Należy tutaj jasno powiedzieć, iż Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem samofinansującym się i jest tak dlatego, by Państwowe Gospodarstwo Leśne nie wyciągało rąk po pieniądze od Skarbu Państwa. Co prawda Lasy Państwowe otrzymują subwencje ze Skarbu Państwa na zadania zlecone, lecz należy wyraźnie podkreślić, że są to kwoty znikome w odniesieniu do kwot, które do Skarbu Państwa trafiają z tytułu podatków odprowadzanych przez LP.
W przybliżeniu Lasy Państwowe otrzymują subwencje na poziomie około 4 mln złotych (w roku 2004 było to około 30 mln złotych, czyli coraz mniej) przy wysokości odprowadzonych podatków na poziomie blisko 1mld zł rocznie. Rząd uważa, że to zbyt mało!

Politycy najwyraźniej postanowili ukarać gospodarność leśników, gdyż żądanie dodatkowych 800 mln złotych może doprowadzić do finansowej zapaści gospodarki leśnej w Polsce.

Jak wygląda praca leśnika
Napiszę kilka słów o pracy leśnika, które powinny rzucić dodatkowe światło na zagrożenia związane z nadmiernym obciążeniem podatkowym LP.
Otóż leśniczowie w znacznej mierze prowadzą leśnictwo jednoosobowo lub dwuosobowo. Co to oznacza. Oznacza to, że mają oni obowiązek zadbać jednoosobowo o stan lasu na powierzchni około 1 tys. ha (co stanowi 10 mln metrów kwadratowych)
Świadomie przeliczyłem to na metry, gdyż uwadze leśnika nie może umknąć żadna sytuacja, która zagroziła by zdrowotności drzewostanów, którymi się opiekuje. To nie koniec. Teren leśnictwa stanowi magazyn otwarty, to jest taki, gdzie nie ma stróża, ogrodzenia i monitoringu. Leśnik musi zatem panować nad wielomilionowym majątkiem w niezabezpieczonym magazynie o powierzchni 10 km kwadratowych. Warto też dodać, że praca leśnika, to nie tylko praca w terenie. Jest do wykonania ogrom pracy biurowej oraz należy systematycznie śledzić przepisy, wewnętrzne zmieniające się regulacje jak również nieustannie się dokształcać. Dlaczego przytoczyłem tych kilka przykładów wyjaśni to dalsza część materiału.

Realne zagrożeniaŚródleśne mokradła / Fot. Artur Hampel
Sytuacja nadmiernego obciążenia podatkami, może doprowadzić do zapaści finansowej przedsiębiorstwa jakim są Lasy Państwowe. Najprostszym sposobem na uratowanie trudnej sytuacji może stanowić po uchwaleniu nowelizacji ustawy łączenie sąsiadujących ze sobą leśnictw i redukcja zatrudnienia. Takie łączenia były dokonywane w LP już wielokrotnie, jednak nie na taką skalę jaka może okazać się konieczna po przyjęciu nowelizacji.
Można by było w tym miejscu zadać pytanie, gdzie są elementy polityki państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu?
Moim zdaniem, o wiele sensowniejszym by było wydatkowanie tak ogromnych kwot na stworzenie nowych miejsc pracy w leśnictwie. Odciążyło by to w znacznym stopniu jedno i dwuosobowe kadry, zmniejszyło się bezrobocie a do kasy budżetu wpływały by podatki od wynagrodzeń i dalsze, z tytułu siły nabywczej kilku tysięcy nowych pracowników.

Zamiast powodować wzrost zatrudnienia w dobrze zarządzanej i prosperującej samofinansującej się jednostce, rząd usiłuje poderżnąć jej gardło!

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (102):

Sortuj komentarze:

Może wprowadzenie okręgów jednomandatowych ograniczyłoby sejmową hucpę ?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Czy w mas mediach "mętnego nurtu" odbyła się jakaś sensowna debata na temat przyszłości Lasów Państwowych ? Nie mam TV i dlatego pytam.

Dlaczego nic nie mówi się o możliwości płacenia Lasom Państwowym za ograniczanie CO2. Przyczyniłoby się to na zwiększenie zatrudnienia na terenach o małym uprzemysłowieniu.

Co ciekawe lasy prywatne mają możliwość otrzymania takiego dodatku.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pani Elu. Lasy od kiedy pamiętam zawsze starały się być apolityczne. I nie ma znaczenia, kto staje w obronie finansów LP. Ważne natomiast jest, iż są przedstawiane fakty, realne zagrożenia, i że w ogóle zaczęło mówić się o ustawie, która miała przejść bez echa i bez konsultacji społecznych.

Nie upolityczniał bym również głosów protestu, jakoby za podgrzewaniem atmosfery stoi PiS.
Nie cierpię tej partii, ale nie można na tej podstawie twierdzić, że niektórzy jej członkowie pozbawieni są racji i głosu rozsądku.

Proszę zwrócić uwagę, że osoby wyrażające swoją opinię i argumentujące w sposób rzeczowy swój protest w znacznej części są apolityczni, bądź też nie związani z PiS-em.

Usiłowanie ukierunkowania sporu na tory PO-PiS, jest zdecydowanie błędne.

Niepokoi mnie jednak prędkość prac nad wdrożeniem ustawy o lasach w nowej formie. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż jest to cel zamierzony. Celem tym w moim mniemaniu jest wyścig rządu ze społeczeństwem, gdzie zakłada się, iż społeczeństwo nie zdąży się zorganizować i sprzeciwić w formie pisemnej (w tym zbierając odpowiednią ilość podpisów pod protestem) w stosunku do niniejszej ustawy.

Nie można też nie zauważyć, że partia rządząca w swojej nazwie posiada błąd znaczeniowy. Przestałem uważać tą partię jako obywatelską, skoro traktuje obywateli z góry. Ba! W ogóle ich ignoruje.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Opozycyjni senatorowie [ PiS ] jak pan Skurkiewicz podgrzewają atmosferę z wiadomych powodów .

Komentarz został ukrytyrozwiń

Wystąpienie Senatora Wojciecha Skurkiewicza: /za Ręce Precz Od Polskich Lasów/

"Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, pierwszą część swojej wypowiedzi chciałbym poświęcić propozycji, która padła na tej sali w pierwszej części debaty. Chodzi o kwotę, którą Lasy Państwowe mają być, że tak powiem, obłożone – 800 milionów zł – w formie daniny do budżetu państwa.
Szanowni Państwo, bardzo trudno jest mi zgodzić się z wieloma argumentami, które są przedstawiane przez ministra środowiska i ministra finansów, jak również i premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, mianowicie że Lasy Państwowe stać na to i powinny dzielić się posiadanymi środkami finansowymi. Mówiło się tu o tym, że Lasy Państwowe takich pieniędzy nie przekazują do budżetu państwa, a takie środki powinny wygospodarować i je do budżetu przekazać. Nic bardziej mylnego. Chciałbym państwu przedstawić kilka liczb, kilka danych dotyczących tego, na co Lasy Państwowe przekazują środki z pieniędzy wypracowanych przez polskich leśników. Będę to dane w większości za rok 2012, przy czym dane z roku 2013 można porównywać z tymi danymi, które ja teraz przedstawię.
Szanowni Państwo, Lasy Państwowe przekazały w roku 2012 do lokalnych samorządów 200 milionów zł w formie różnych podatków lokalnych typu: podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu. Lasy zapłaciły do budżetu państwa podatek CIT w wysokości 49 milionów zł. Lasy Państwowe zapłaciły do budżetu państwa 1 miliard 100 milionów zł z tytułu obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników, obciążeń dochodów pracowniczych – to będzie podatek PIT, jak również składki na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotne. Lasy Państwowe mają wyliczony podatek VAT za rok 2012 na poziomie 1 miliarda 459 milionów zł.
Szanowni Państwo, Lasy Państwo prowadzą również taką działalność – pytałem o to – która w znacznej części powinna być finansowana z budżetu państwa, ale budżetu państwa ponoć nie było na to stać. W związku z tym Lasy Państwowe ze swoich środków finansowych muszą te wydatki pokrywać. Mam tutaj na myśli chociażby tak prozaiczną kwestię jak dofinansowanie parków narodowych: w roku 2012 była to kwota 8,5 miliona zł. W roku 2013 Lasy Państwowe dofinansowały funkcjonowanie parków narodowych kwotą 19 milionów 803 tysięcy zł. To nie jest zadanie własne Lasów Państwowych, ale zadanie własne budżetu państwa – partycypować w utrzymaniu dwudziestu trzech parków narodowych. Przypomnę, że znaczna część tej kwoty była przekazana do Białowieskiego Parku Narodowego.
Szanowni Państwo, Lasy Państwowe w roku 2012 wydały 16 milionów zł na ochronę przyrody i bioróżnorodności biologicznej, w tym między innymi na utrzymanie rezerwatów przyrody czy na realizację planów ochronnych wynikających z dyrektywy wdrażającej obszary Natura 2000 w naszym kraju. Na turystykę, a więc po to, aby ludzie mogli odwiedzać lasy, mogli w nich wypoczywać, Lasy Państwowe wydały w roku 2012 15 milionów 243 tysiące zł. Na ochronę przed szkodnikami owadzimi, przed owadami, Lasy Państwowe wydały 37 milionów 230 tysięcy zł, a na cele społecznie użyteczne – 12 milionów 782 tysiące zł. Dane, które państwu prezentuję… Lasy Państwowe w znacznej części wyręczają budżet państwa w finansowaniu różnych przedsięwzięć..."

Więcej przeczytacie Państwo tutaj: http://www.lasypolskie.pl/viewtopic.php?p=634961#634961

Komentarz został ukrytyrozwiń

Panie Bartku, dziękuję za link.
Stanowisko Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pokazała jasno, iż jest to kolejna grupa ludzi, którzy mają chętkę dobrać się do koryta, po rozszarpaniu leśnego budżetu.
W prezentowanym stanowisku są i argumenty słuszne i bzdurne. Zajmę się tym niebawem. Podejrzewam jednak, że będzie pojawiało się coraz więcej głosów z różnych środowisk, którzy będą twierdzić, że to im, i tylko im należą się pieniądze odebrane Lasom Państwowym.
Kolejna organizacja, która usprawiedliwia okradanie przedsiębiorstw. Byle by do koryta.

Komentarz został ukrytyrozwiń

http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1015

Komentarz został ukrytyrozwiń

Cytuję tekst grupy: Ręce precz od polskich lasów

"Pan Premier powtarzał dzisiaj cały dzień, że on i jego koledzy z partii są absolutnie przeciwni prywatyzacji Lasów Państwowych. Prywatyzacja to przekazanie lub sprzedaż własności państwowej prywatnemu właścicielowi. A tak naprawdę to nawet nie może tego zrobić, bo nikt tego przedsiębiorstwa przecież nie kupi. Właścicielem lasów, czyli wszystkich gruntów jest oczywiście Skarb Państwa, a nie Przedsiębiorstwo Państwowe Lasy Państwowe. Żeby sprzedać grunt z drzewami jak widać wcale nie trzeba sprzedawać ani kawałka przedsiębiorstwa. Czyli nie ma potrzeby prywatyzować LP... wystarczy tylko przekształcić w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. To przekształcenie nie jest prywatyzacją i w tym momencie Premier dotrzymuje słowa... ale tylko jednego, pozostałych zwyczajnie nie wypowiedział. Kiedy można z.poparciem społecznym przekształcić Lasy Państwowe w LP S.A.? Jak uda się pokazać, że dotychczasowa forma jest przestarzała i niewydolna. A jak doprowadzić do niewydolności? Obciążyć stałymi, na granicy możliwości obciążeniami. A wtedy pozostaje już tylko czekać z programem naprawczym, bo przecież inaczej się nie da. Prawda? Czy to jest możliwy scenariusz? W białych rękawiczkach..."

Komentarz został ukrytyrozwiń

Nawet nie użyję słowa nie powinno, tylko - nie może być tak, aby potrzeby jednego, usprawiedliwiały odebranie pieniędzy drugiemu. To jest jak "wypisz-wymaluj" system nakazowo-rozdzielczy, z którym na zawsze mieliśmy się rozstać po 1989 roku a za walkę z takim systemem niektórzy Polacy zapłacili cenę najwyższą.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Rozczuliło mnie zapewnienie, że MŚ będzie mogło odstąpić od daniny. Jako przedsiębiorca który poprosił o zwrot VAT (natychmiastowa kontrola) oraz człowiek który wywalczył sobie pozwolenie na broń (9 miesięcy szarpania się z komendą, co jak na warunki Katowic oznacza "bardzo szybko") wiem, że urząd okazuje w Polsce dobrą wolę tylko wtedy gdy naprawdę musi.

Nawet ci biedni urzędnicy się boją być zbyt łagodni. Kiedyś pani inspektor PIP powiedziała mi "sąsiedzi się poskarżyli i jak ja panu nie dam mandatu, to mój szef się spyta co ja tu robiłam". I dała mi mandat za to, że mój spawacz pracował na wysokości 110 cm (tak jest w protokole) bez barierek zabezpieczających (bo akurat odpalał te barierki, bo były do odzysku). 1100 zł.

I ja mam teraz uwierzyć, że ministerstwo będzie inne i coś tam lasom odpuści?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.