Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

27956 miejsce

Zapotrzebowanie na tłumaczenia pisemne wśród przedsiębiorców

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2010-10-29 13:22

Zapotrzebowanie na tłumaczenia pisemne zgłaszają zarówno firmy prowadzące działalność międzynarodową, jak i te, które takiej działalności nie prowadzą.

Prowadzenie działalności międzynarodowej wymaga stałego kontaktu z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Współpraca ta wiąże się m.in. z koniecznością tłumaczenia wymienianej korespondencji biurowej, dokumentacji handlowej, umów, a czasem nawet folderów reklamowych. Jednakże, w związku z wieloma nowinkami branżowymi, które napływają do Polski z zagranicy, również te firmy, które nie prowadzą działalności międzynarodowej spotykają się z koniecznością tłumaczenia tekstów.

Czy pracownicy polskich firm samodzielnie tłumaczą teksty czy może zlecają takie zadania zewnętrznemu podmiotowi? Jakiego typu teksty najczęściej poddawane są tłumaczeniu i z jakich języków najczęściej tłumaczymy? Poniższy artykuł pozwoli odpowiedzieć na te pytania.

Badanie rynku tłumaczeń, przeprowadzone zostało za pośrednictwem platformy internetowej firmy PB Online SP. z o.o., dostępnej na stronie www.pbonline.pl
Badanie przeprowadzone zostało pod kątem zapotrzebowania, oczekiwań i preferencji pracowników firm związanych z usługami tłumaczeń pisemnych.

W badaniu wzięły udział 241 osoby, przy czym każda z nich reprezentowała jedno przedsiębiorstwo. Wszystkie badane firmy należały do sektora prywatnego, a zdecydowana większość tych firm prowadzi działalność międzynarodową, np. eksportuje lub importuje produkty, współpracuje z zagranicznymi partnerami biznesowymi (93% przedsiębiorstw).

TŁUMACZENIA WEWNĘTRZNE CZYLI TE, DOKONYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRM

Język angielski najpopularniejszy


Prawie trzy czwarte respondentów przyznało, że samodzielnie dokonuje tłumaczeń tekstów. W większości zadania te wykonywane są przez pracowników, dla których tłumaczenia nie znajdują się w obszarze ich głównych obowiązków. Pracownicy firm najczęściej samodzielnie tłumaczą teksty z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Drugie miejsce zajmuje język niemiecki, a trzecie język rosyjski. (Patrz Rysunek 1)
Innymi językami, w których pracownicy samodzielnie dokonują tłumaczeń są: duński, turecki, szwedzki czy norweski.


TŁUMACZENIA PISEMNE ZLECANE ZEWNĘTRZNYM WYKONAWCOM

I znów króluje język angielski


83% firm, które wzięły udział w badaniu, zleca tłumaczenia pisemne wykonawcom zewnętrznym. Tłumaczenia te, wykonywane są głównie w języku angielskim (80%). Prawie połowa badanych wymieniła język niemiecki, a na trzeciej pozycji pojawił się język rosyjski. Równie często zlecane są przekłady -z, jak i -na język obcy. Warto zauważyć, że dominują tu te same języki, co w tłumaczeniach dokonywanych samodzielnie przez pracowników. (Patrz Rysunek 2)

Jakich przekładów pracownicy dokonują najczęściej?


Najczęściej pracownicy tłumaczą teksty o charakterze ogólnym, takie jak korespondencja firmowa (80%). Nieco ponad połowa badanych wskazała na teksty techniczne, m.in. instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm. Na trzeciej pozycji (zdanie 45% badanych) pojawiły się teksty promocyjne i marketingowe, np. foldery promocyjne czy strony www. Respondenci zaznaczyli również, że tłumaczą teksty i dokumenty prawne (umowy, regulaminy) oraz teksty i dokumenty finansowe (sprawozdania i raporty finansowe). Znikoma część respondentów wskazała teksty literackie i artystyczne oraz teksty o charakterze naukowym.

A co zewnętrzni wykonawcy tłumaczą dla firm?

Firmy najczęściej (w 65%) zlecają tłumaczenie tekstów technicznych, takich jak instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm oraz teksty i dokumenty prawne (m.in. umowy i regulaminy). Na drugiej pozycji znalazły się teksty i dokumenty finansowe, na przykład sprawozdania i raporty (40% respondentów), a na trzeciej (30% respondentów) teksty promocyjne i marketingowe (m.in. foldery promocyjne, strony www). Wśród pozostałych, znajdują się teksty o charakterze naukowym (np. raporty badawcze, artykuły naukowe) oraz teksty o charakterze ogólnym (np. korespondencja firmowa).

RODZAJE TEKSTÓW TŁUMACZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW W ZESTAWIENIU Z TEKSTAMI, KTÓRYCH TŁUMACZENIE ZLECA SIĘ ZEWNĘTRZNEMU WYKONAWCY:

Zestawienie rodzaju tekstów tłumaczonych przez pracowników, z tymi, których przekładu dokonuje zewnętrzny wykonawca (Patrz Rysunek 3 i 4) ukazuje, że największe różnice pojawiają się w związku z tłumaczeniem ogólnej korespondencji; najczęściej ten rodzaj tekstów pozostawia się do tłumaczenia pracownikom firm (ponad 80% przypadków), podczas gdy jedynie w ok.15% zleca się ich tłumaczenie zewnętrznemu wykonawcy. Co do dokumentów prawnych, częściej tłumaczą je wykonawcy zewnętrzni niż pracownicy firmy. Podobnie jest z tekstami promocyjnymi i marketingowymi. Co ciekawe nieduża jest różnica pomiędzy tłumaczeniami tekstów i dokumentów finansowych (jest to mniej niż 10%). Podobnie jest
w przypadku tekstów technicznych.


Pełny raport można pobrać na stroniehttp://www.pbonline.pl/customers/pages/raporty-z-badan--2

Agnieszka Ławniczak

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.