Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

18749 miejsce

Zapowiedź. W Lublinie XX Tydzień Samorządności.

Pojęcie samorządu terytorialnego nieodłącznie wiąże się z przemianami jakie zaszszły w naszym kraju w wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 4 czerwca 1989. Oto bowiem zerwano z zasadą jednolitości władzy publicznej.

Nasuwa się więc pytanie. Cóż znaczy owa samorządność. Czy przeciętny obywatel aby na pewno zdaje sobie sprawę w czym rzecz, czy też tkwi w dawnych zaszłościach? 0tóż odpowiedź na to pytanie usiłowała dać nam ustawa z 8 marca 1990r, przywracająca po 40 latach, zlikowany w 1950 r. samorząd terytorialny.

Aby uzmysłowić sobie problem należy zastanowić się nad strukturą władzy w Rzeczpospolitej. Mamy przecież Prezydenta RP, premiera, ministrów( z aparatem pomocniczym, czyli ministerstwami), szefów urzędów centralnych (np.prezes Głównego Urzędu Statystycznego), mamy wreszcie wohewodów( z urzędami wojewódzkimi), mamy marszałków województw( z urzędami marszałkowskimi), są również prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie(wraz z urzędami).

To oczywiście bardzo skrótowe przedstawienie struktury władzy w Rzeczpospolitej. Mamy przecież jeszcze wojewódzkie
i miejskie urzędy pracy, mamy kuratoria oświaty, mamy sądy i prokuratury, policję, mamy uniwersytety i szereg innych instytucji,które również funkcjonują w strukturach administracji. Jakiej administracji: rządowej czy samorządowej?.

Jak zapewne wszyscy się domyślamy Rada Ministrów z podległymi sobie ministerstwami tworzy administrację rządową. Do administracji rządowej zaliczają się również wojewodowie z podległymi sobie urzędami wojewódzkimi. Urzędy Marszałkowskie
z marszałkami na ich czele tworzą zaś administrację samorządową. Dlatego mówimy o rządowo- samorządowych województwach. W niniejszym artykule nie wspomniałem o starostach powiatowych, z podległymi im urzędami zwanymi starostwami, które tworzą również administrację samorządową. Podobnie samorządne są wszystkie w Polsce gmniy(zarówno miejskie,wiejskie jak i miejsko-wiejskie), w liczbie 2479. Wszystkie te jednostki mają oczywiście różnorakie zadania, sprawują nadzór nad podległymi sobie jednostkami, np. rząd i mnistrowie sprawują nadzór nad urzędami centralnymi,typu choćby Główny Urząd Statystyczny, wojewodowie koordynują pracę Ośrodków Doradztwa Rolniczego, starostowie nadzorują rejestr pojazdów, prezydenci,marszałkowie województw odpowiadają za takie instytucje jak wojewódzkie biblioteki, regionalny transport kolejowy, w gestii prezydentów(burmistrzów miast) jest lokalna komunikacja czy szkolnictwo.

Czym zatem wyróżnia administrację samorządową od rządowej. Mianowicie przede wszystkim cechują się wzajemną wobec siebie niezależnością. Oczywiście wojewoda podlega premierowi, gdyż wchodzi w skład administracji rządowej, jest organem rządu w terenie. Nie podlega natomiast wojewodzie prezydent miasta ,czy starosta gdyż obydwaj są przedstawicielami administracji samorządowej. Oczywiście nie podlega też staroście wójt, burmistrz,czy prezydent miasta również z tej samej przyczyny. Samorząd jest niezależny.

Nad tymi i innymi problemami lublinianie będą mogli się pochylić podczas organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej XX Tygodnia Samorządności. Rozpocznie się on w dniu 3 kwietnia debatą na Wydziale Politologii tejże uczelni zatytułowaną "Co dalej z samorządem terytorialnym"(sala 06). Obecni tam bedą przedstawiciele Związku Gmin Lubelszczyzny, jak i samorządowcy z Józefowa nad Wisłą, Adamowa czy Hrubieszowa. Zaś o 17.30 w sali Rady Wydziału Politologii przewidziana jest debata jubileuszowa ''20 lat minęło jak jeden tydzień". W kolejnych dniach planowana jest konferencja studencko-doktorancka ( 4 kwietnia,godz.13-aula im.Daszyńskiego), 5 kwietnia o 12.30 w Sali Rady Wydziału debata "Finanse Samorządu Terytoralnego", 6 kwietnia "Dzień Sportu"(godz.12.30 w Centrum Kultury Fizycznej UMCS) z Wielkim Turniejem Samorządowym o godz.16(sala 108 Wydziału Politologii),zaś 7-8 kwietnia odbędą się szkolenia dla członków Koła Samorządu Terytorialnego(w Kazimioerzu Dolnym).

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.