Facebook Google+ Twitter

Zaproszenie do udziału w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej

Stowarzyszenie WIĘCEJ DEMOKRACJI zamierza w ramach projektu Sieć118 wyjść z obywatelską inicjatywą ustawodawczą nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Zapraszamy do współudziału.

Zaproszenie do komitetu inicjatywy obywatelskiej nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.

Stowarzyszenie WIĘCEJ DEMOKRACJI zamierza w ramach projektu Sieć118 wyjść z obywatelską inicjatywą ustawodawczą nowelizacji ustawy o referendum lokalnym (Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985). Proponujemy zmienić w w/w ustawie zapis w Rozdziale 2 art. 9 pkt. 1.

Zapis obecnie obowiązujący:

Rozdział 2
Referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego
Art. 9.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w
sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego
ustawowego składu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1c. pkt. 1

Zapis proponowany:

Rozdział 2
Referendum przeprowadzane z inicjatywy organów wykonawczego bądź stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Art. 9.
1. Decyzję o referendum podejmuje organ wykonawczy samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy minimum 1/5 radnych z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1c pkt. 1.

Jeśli reprezentanci małych ojczyzn są zgodni jak daną sprawę rozwiązać to nie ma problemu – ich decyzja jest wiążąca. Jeśli natomiast władze małej ojczyzny nie są zgodne jak dany problem rozwiązać i proponują dwa lub więcej wariantów decyzji to powinni ostateczną decyzję oddać w ręce swojego zwierzchnika tzn. mieszkańców gminy, powiatu czy województwa. Wszak oni w konsekwencji będą z tej decyzji korzystać i/lub płacić za nią.

Istota proponowanej nowelizacji polega na nadaniu zgodności ustawy z zapisem Art.4 Konstytucji RP który mówi:

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio
.

***************
Procedurę prowadzącą do skutecznego wykonania inicjatywy obywatelskiej przez obywateli można podzielić na kilka etapów www.siec118.pl

Etap I – założenie komitetu inicjatywy ustawodawczej i opracowanie projektu ustawy
Etap II – zawiadomienie Marszałka Sejmu o powstaniu komitetu
Etap III – kampania informacyjna i zbieranie podpisów pod projektem ustawy
Etap IV – złożenie projektu ustawy w Sejmie
Etap V – udział w postępowanie z obywatelskim projektem ustawy

Jesteśmy na Etapie I. Zapraszamy osoby które nie są obojętne na sprawy naszych małych ojczyzn (naszej ojczyzny) do udziału w projekcie. Proszę przesłać listownie na adres:

Zdzisław Gromada ul. Klasztorna 8; 52-234 Wrocław

pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu. W oświadczeniu takim należy podać imię lub imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL. Proszę powiadomić mnie elektronicznie na adres: zdzislaw.gromada@demokracjabezposrednia.pl o swojej decyzji przystąpienia i wysłaniu deklaracji.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.