Facebook Google+ Twitter

Zniknie wąskie gardło na drodze nr 801 w Dziecinowie?

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-09-11 13:08

W najbliższym czasie Dziecinów mogą czekać naprawdę wielkie inwestycje! Spółka Włodarzewska SA wykupiła kilkadziesiąt hektarów gruntów w tej wsi. Najbardziej kłopotliwą inwestycją wydaje się jednak być obwodnica w ciągu DW 801.

Jak podają strony: kompasinwestycji i logistyka-info, na działce o powierzchni 50 ha we wschodniej części Dziecinowa ma powstać centrum logistyczne o powierzchni 200 000 metrów kwadratowych. Przebiegająca w północnej części wsi Dziecinów linia kolejowa nr 12 (CE20) Skierniewice-Łuków ma być modernizowana (jest to południow obwodnica kolejowa Warszawy). Inwestycją, która może wzbudzić największe kontrowersje, jest budowa obejścia Dziecinowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801. Obwodnica ma przebiegać na wschód od istniejącej drogi i przechodzić nad linią kolejową (po wiadukcie). Ma to być droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), co oznacza znaczne ograniczenie dostępu do drogi, ograniczenie liczby skrzyżowań i konieczność wybudowania odpowiednio łagodnych łuków. Zarówno w MZDW (Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich), jak i w Urzędzie Gminy, można było usłyszeć o tym, że DW 801 w Dziecinowie może mieć przekrój dwujezdniowy (np. około 2030 roku). Ze względu na budowę trasy S17 (Warszawa – Lublin), która ściągnie dużo ruchu w kierunku Dęblina, Puław i Kazimierza Dolnego, wydaje się, że tak kosztowna inwestycja nie powinna być potrzebna, nawet w przypadku budowy mostu na Wiśle między powiatami: garwolińskim i kozienickim (w okolicach Wilgi lub Maciejowic). Najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa obwodnicy Dziecinowa jako drogi w przekroju 2+1 z naprzemiennymi pasami do wyprzedzania, podobnej do istniejących obwodnic Gostynina (DK 60) czy Żyrardowa (DK 50). W przypadku dróg 2+1 zaleca się umieszczenie fizycznej (np. metalowej) bariery pomiędzy pasami przeznaczonymi dla pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach (a nie stosowanie jedynie linii ciągłej (ze słupkami lub bez nich). Należy też zapewnić możliwość swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w przypadku wystąpienia odcinka bez możliwości wyprzedzania przez asfaltowe, przejezdne powierzchnie na krańcach mijanek. Na stronie internetowej stowarzyszenia SISKOM można znaleźć mapę z koncepcji obwodnicy miejscowości Dziecinów. Według niej obwodnica miała zaczynać się w Piotrowicach i kończyć przed skrzyżowaniem z DW 805 i DW 799 (jadąc od strony Otwocka). Oznaczałoby to, że niektóre ukończone i zamieszkane domy na osiedlu "Zielony Dziecinów" musiałyby zostać rozebrane. Budowa osiedla "Zielony Dziecinów" sprawiła, że ta koncepcja w zasadzie przestała być aktualna.W sierpniu 2013 r. udało mi się uzyskać informację, że sugerowana wersja przebiegu obwodnicy Dziecinowa znajdzie się w zmienionym studium zagospodarowania przestrzennego gminy. W projekcie, który był dostępny na początku lipca 2013 r., żadna konkretna trasa obwodnicy nie była zaznaczona (był jednak zapis o możliwej potrzebie wyznaczenia obwodnicy Dziecinowa na wschód od istniejącej DW 801). Obecnie na temat obwodnicy Dziecinowa w zasadzie się nie mówi. Nie ma żadnych konsultacji społecznych, pomimo tego, że decyzję o przystąpieniu do zmiany studium podjęto ponad rok temu (28.06.2012 r.). Można to tłumaczyć obawami Urzędu Gminy związanymi z ryzykiem wystąpienia protestów mieszkańców, którzy chcieliby przeznaczyć działki pod zabudowę, a nie obwodnicę albo zachować rolniczy charakter posiadanych gruntów. Wystąpiła także obawa, że w przypadku wyznaczenia trasy obwodnicy w studium gmina musiałaby za włsne pieniądze wykupić grunty pod nową drogę (wojewódzką, a nie gminną). Obawa ta nie jest uzasadniona, ponieważ w 2012 r. ogłoszono zmienione studium gminy Karczew, w którym znalazł się proponowana wersja nowego przebiegu drogi nr 801 (północnej części obwodnicy Dziecinowa). Gmina Karczew nie musiała wypłacać pieniędzy rolnikom, których pola znalazły się na sugerowanym szlaku obwodnicy.W związku z budową osiedla "Zielony Dziecinów" pojawił się problem z wyznaczeniem koncepcji przebiegu obwodnicy. Może się wydać, że najbardziej prawdopodobna jest budowa obwodnicy, która zaczynałaby się na północ od osiedla "Zielony Dziecinów". Aby uniknąć wystąpienia zbyt ostrego łuku pomiędzy osiedlem a działką siedliskową p. Duluka, obwodnica zaczęłaby skręcać na wschód jeszcze bardziej na północ, w okolicy zabudowaań p. Duluków. Nastepnie obwodnica przeszłaby niezabudowanym korytarzem na zachód od zabudowań p. Tolków i p. Czwajkowskich (znalazłaby się bliżej obecnego szlaku drogi nr 801). "Zielony Dziecinów" oraz domy p. Duluków, p. Tolaków i p. Czwajkowskich znalazłyby się po wschodniej stronie obwodnicy, oddzielone obwodnicą klasy GP od głównej części wsi. Następnie obwodnica mogłaby wyraźniej skręcić, aby ominąć niewielkie gospodarstwo szklarniowe przy drodze zaczynającej się na północ od dwóch sklepów przy zakręcie drogi nr 801 do przystanku kolejowego od wschodu bądź przebiec pomiędzy owym gospodarstwem szklarniowym a laskiem na zachodzie, położonym bliżej obecnej DW 801. Dalej droga przebiegałaby po terenie niezabudowanym, obszarach pól bądź zadrzewień (lasów), ok. 300 – 600 m na wschód od obecnego przebiegu DW 801.Drugi wariant sugerowałby budowę obwodnicy bardziej na zachód, w okolicach "pierwszej przecinki".Obwodnica szłaby w miarę prosto od okolic planowanego wiaduktu aż do rejonu osiedla Zielony Dziecinów, przy czym krawędź jezdni mogłaby być oddalona zaledwie o kilkanaście metrów od wybudowanej w 2013 r. nowej powierzchni szklarniowej n zachód od ośrodka jeździeckiego. Wybór tego wariantu prawdopodobnie oznaczałby konieczność wyburzenia znajdującego się obecnie na wschodnich krańcach osiedla "Zielony Dziecinów" czerwonego parteru. W okolicy osiedla "Zielony Dziecinów" obwodnica skręcałaby (dosyć łagodnie) na zachód, aby przeciąć się z obecną DW 805 na północ od przechowalni przy Kanale Warszawickim. Na granicy Dziecinowa i Warszawic najprawdopodobniej powstałoby duże rondo. Następnie obwodnica przeszłaby nowym mostem nad Kanałem Warszawickim (pomiędzy istniejącymi mostami na DW 801 i DW 805). Południowy wylot obwodnicy znalazłby się w okolicy Wimaru lub stacji benzynowej na obwodnicy Sobień-Jezior (w tym wypadku n prasie obwodnicy znalazłaby się działka do sprzedania o powierzchni 5 ha z pozwoleniem na budowę, położona nieco n północ od stacji benzynowej, po wschodniej stronie DW 801). Należy też zauważyć, że w sierpniu 2013 r. Przy DW 805 (obok granicy Dziecinowa i Warszawic) pojawiło się ogłoszenie o możliwości sprzedaży działki o pow. 1,79 ha, położonej na południe od DW 805 w Dziecinowie, tuż przy granicy z Warszawicami i Radwankowem Szlacheckim. We wschodniej części tej działki miałoby powstać rozbudowane rondo.Okazuje się, że na początku września 2013 r. rozpoczęto budowę ogrodzeń przyszłych domów mieszkalnych na wschodnim krańcu osiedla Zielony Dziecinów - właśnie tam, gdzie mają stanąć te domy, jest najlepsze miejsce pod przebieg obwodnicy Dziecinowa.
Bez względu na wybór wariantu obwodnicy, budowa tej drogi oznaczałaby znaczne zmniejszenie ruchu po istniejącym szlaku DW 801. Zmniejszona zostałaby liczba miejsc, przez które można byłoby się przedostać z głównej części wsi do "terenów aktywności gospodarczej", gdzie obecnie znajdują się szklarnie i ośrodek jeździecki.Należy dodać jeszcze kilka uwag dotyczących zagospodarowania przestrzennego Dziecinowa. Należy wywieźć żyzne warstwy gleb przed rozpoczęciem inwestycji (także mniejszych, jak budowa domów jednorodzinnych). W pobliżu istniejącego przejazdu kolejowego na DW 801 należałoby wybudować w przyszłości przystanek kolejowy dla pasażerów. Ze względu na obecność linii kolejowej konieczne jest jej wykorzystanie w przypadku podejmowania dużych inwestycji. W związku z tym w Dziecinowie powinno powstać nie tylko centrum logistyczne, obiekty targowo-wystawiennicze czy wielofunkcyjny zespół handlowo-usługowo-rekreacyjny, ale przede wszystkim miejsce umożliwiające przeładunek towarów z samochodów na pociągi i na odwrót (intermodalny terminal przeładunkowy), co będzie racjonalnym wykorzystaniem atutu obecności linii kolejowej (tranzytowej obwodnicy Warszawy) przez gminę. Budowa obwodnicy nie może oznaczać ograniczenia dostępności komunikacji autobusowej dla mieszkańców Dziecinowa. Autobusy jadące z i do Warszawy często przejeżdżają istniejącą od dawna obwodnicą Sobiekurska, a nie przez wieś, przez co mieszkańcom trudniej jest dostać się do stolicy. Ze względu na silne istniejące i planowane zainwestowanie obszaru we wschodniej części Dziecinowa należy uznać za słuszne wyłączenie tego terenu z Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenach, dla których obecnie zmieniane jest studium zagospodarowania przestrzennego, powinien być wyznaczony obszar dla działalności przemysłowej, wytwórczej (takiej, która nie jest związana z rolnictwem czy turystyką), która nie będzie utrudniać życia mieszkańcom i nie będzie pogarszać walorów (zwłaszcza zdrowotnych) środowiska. Co ciekawe, w projekcie zmiany studium pojawił się zapis o możliwości budowy domów wielorodzinnych na terenie Dziecinowa.
(ms 00121212)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.