Facebook Google+ Twitter

Zostań ekspertem w Brukseli!

Specjaliści którzy do 30 czerwca zgłoszą swoją kandydaturę do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) mają szansę zostać ekspertami oceniającymi projekty zgłaszane w ponad 15 programach UE.

Specjaliści z zakresu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, młodzieży i obywatelstwa, którzy do 30 czerwca 2013 roku zgłoszą swoją kandydaturę do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) mają szansę zostać ekspertami oceniającymi projekty zgłaszane
w ponad 15 programach UE. Rekrutacja dotyczy m.in. następujących programów: Erasmus Mundus, Tempus, Kultura, Młodzież w działaniu, Europa dla Obywateli oraz MEDIA 2007.

W porównaniu z innymi krajami polskich ekspertów odpowiedzialnych za wspieranie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest wciąż niewielu. Dlatego
zachęcamy specjalistów z całego kraju do zgłaszania swoich kandydatur, bez nich zmniejszają się szanse polskich wnioskodawców
– mówi Anna Hieropolitańska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury, który działa w strukturze Instytutu Adama Mickiewicza i zajmuje się promocją Programu Kultura w Polsce.

Do zadań ekspertów należą m.in. ocena aplikacji składanych przez wnioskodawców z całej Europy, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów) oraz badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów. W zależności od powierzonych zadań eksperci mogą wykonywać swoją pracę zdalnie (wnioski w większości programów składane są elektronicznie) lub w Brukseli przez określony czas. Eksperci powinni posiadać kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie związane z celami programów, których dotyczy ich aplikacja. Przy wyborze ekspertów Agencja Wykonawcza uwzględni również pochodzenie geograficzne, znajomość języków i profil zawodowy kandydatów, a także zadba o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Za pracę w charakterze eksperta Agencja Wykonawcza przewiduje wynagrodzenie ustalane na podstawie stawki stosowanej w momencie podpisywania umowy oraz zwrot kosztów podróży i pobytu na podstawie przepisów obowiązujących w Komisji Europejskiej. Wszystkie szczegóły związane z rekrutacją oraz formularz zgłoszenia dostępne są stronie: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) działa pod kontrolą Komisji Europejskiej i jej zadaniem jest wdrażanie ponad piętnastu programów i działań finansowanych z funduszy wspólnotowych w dziedzinie edukacji, aktywnego obywatelstwa, młodzieży, kultury i filmu. Agencja jest odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie zaproszeń do składania wniosków, wybór projektów i podpisywanie umów z beneficjentami, zarządzanie finansowe, monitorowanie projektów (sprawozdania śródokresowe i sprawozdania końcowe), kontakty z beneficjentami i kontrole na miejscu.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.